Peter

Peter

jouw lachjouw blikjouw pretogenjouw zijngeëtstin ons breinjouw aandachtjouw oprechtheidjouw interessebovenal jouw liefdevoor altijd in ons hartniet meer dan evenwas genoeg was zoveelom te delenom te geven niet gebleventoch geblevenin onze zielde rest van ons leven ‘Peter’: ©Folkert Buiter; 25 september 2022

Spruitjes

Spruitjes

spaart lettersin breinstoot hoofdmeermaalsbewustgebruikt voorzichtiggeschudde lettersom vormen van woorden uit spinsels te bordurenvoortdurendtot breindenktvindt vermoedtdesnoods verwachtdat iets ontsproten isdat als poëzie zou kunnen wordenervaren ‘Spruitjes’: © Folkert Buiter; 5 mei 2023 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Zangzaad

Zangzaad

knappe boerin wilde niet langersmoorverliefd op operazangeréén lange noot te laaten dankzij zijn zangzaadzong hij haar in een aria zwanger ‘Zangzaad’: © Folkert Buiter; 6 mei 2023 Beeld: een bewerking van een foto van internet. Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Hart

Hart

een halve eeuwgeledenbrak mijn hartzo hardvoelde niet meerniets een halve eeuwhad ik liefop mijn maniermanischlangs littekensvan toen een halve eeuwbalancerenonwerkelijke grensliefde en pijnom voor hente kunnen zijn een halve eeuwgeledenwas gisterenis morgenen vandaagzonder jou een halve eeuwgeledenbrak ons hart ‘Hart’: © Folkert Buiter; 30 maart 2023 Foto: © Folkert Buiter; 11 augustus 2021 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Ontheemd

Ontheemd

droog mosrommelig graslage struikenweerbarstige doornenlangs platgetredenverzadigde padenverweren zich tegenruwe koude winden wachten slingerende smallekleurloze weggetjeswaarover gehaastvermeende zwemmersoms struikelend vergeefsnaar huis rent niemand aantreftzijn huisniet thuiswie woont hierwaar ga ikwaarom klare paniekdrijft quasizwemmer gedrevengejaagd en schichtigterug langswirwar van plantenkronkelige doornattegrijze padenin schraal onstuimig weer langs landerijenover duinendoor kweldersbuiten padenover strandin striemend zandtot brullende branding en verderverderverder wegwegweg van vergeefsin kolkende zeedoor metershogegeselende golvenbaant zwemmende illusie zicheen ijdele weg naar een verleden ‘Ontheemd’: © Folkert Buiter; 31 maart 2023 Foto en bewerking:…

Lees Meer Lees Meer

Gewenste eenzaamheid

Gewenste eenzaamheid

waar denken overbodig isgedachten vervagenik gewoonweg niet meer weetof zou willen vragenwie ik ben of hoe ik heetlouter besef dat ik niets mis waar ik ben meer dan voldoetzonder een vaste stekeigen ruimte zonder tijddaarom is het Wad mijn plekin gewenste eenzaamheidvergeten wat er nog toe doet ‘Gewenste eenzaamheid’: © Folkert Buiter; 27 maart 2023 Foto:© Folkert Buiter; 19 augustus 2019 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Is

Is

verdwaalde illusiesdromen zo talloosgelukkig zijnmet wat isomdat washet niet was gezochtzonder tochtgevondenniet waswant waswas niet is ongevoeliggevoelvoeltwat isniet wasis ‘Is’: © Folkert Buiter; 12 maart 2023 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Tweeling

Tweeling

minuten waaien door lege kamervan verloren toekomstgedachten dringen zachtjes aanin allerlaatste poging totzonder realiteitszin of liefde onderhuids verdampte emotieskleuren het late lange lage lichtwaar ooit dubbelganger danstelangs ontspoord ravijnbalancerend op onzekerheid ten langen leste sluit de poortop loze grens van tijdals iets minder dan de helftzich overgeeft aan sleets adagiumeen soort van verder leeft ‘Tweeling’: © Folkert Buiter; 2 februari 2023 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Eiland

Eiland

waar kippen willen wonen altijd gelukkig zijn een ei-gen ei-land ‘Eiland’: © Folkert Buiter; 20 januari 2023 Tekening:© Folkert Buiter; 4 februari 2023 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Slaapschrijver

Slaapschrijver

je bent bekafhondsmoemaar slapenwil nietdan schrijf  jemaar watover hondsmoe bekaf met open ogentot je ogen niet meer meedoenen je gscklfonlsbr wrft ‘Slaapschrijver’: © Folkert Buiter; 2 februari 2023 Tekening: © Folkert Buiter; 2 februari 2023 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Te laat voor het klimaat

Te laat voor het klimaat

het is te laatvoor het klimaatiedereen praat en praatzelfs de demonstrant op straatweet dat niemand echt op staaten vanavond vrij laatthuis de vuile vaatin de afwasmachine gaatgewassen kleding naar u raadtde wasdroger verlaatoverheidsbeleid dat niet baatdoch overdadig schaadthebberigheid is de valse maatvan gedrag dat nimmer overgaatwat rest want het is te laatis wachten tot het klimaatstilletjes de pijp uit gaat ‘Te laat voor het klimaat’: © Folkert Buiter; 27 januari 2023 Tegeltje:© Folkert Buiter; 27 januari 2023 Meer gedichten van…

Lees Meer Lees Meer

In de maat van het ritme

In de maat van het ritme

voelbare vibratieslage tonendreunenhet hartverdovengehoorritme masseertspierenbenenarmenhoofdschoudersrugheupenvoetenzelfswaar geenspieren zijnworden zeonvermijdelijkwakker geschudwakkerzo wakkerdat hersencellenbeginnen te swingenzingenspringendansenvan plezieruit protestin onwetendheidgedreventot waanzinnigealles doordringendeeuforieals massamassaalmassief hallucinerend hobbeltop gebonken gebromdonderende tonenecht dansennee dat nietof zeldzaamof misschienof tocher zijnsamenmet elkaarmeedoenzonder waaromzonder vragenopzwependeoneindige ontspanningin de maatvan het ritme ‘In de maat van het ritme’: © Folkert Buiter; 23 januari 2023 Beeld: een bewerking van een foto van internet. Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Schraal genoegen

Schraal genoegen

koude windkrimpt wangenvriest orenwitte wimpersrijpe wenkbrauwennevelige gedachtenonbeduidend grijsschraal genoegenin alomvattendedesoriënterende stilte ‘Schraal genoegen’: ©Folkert Buiter; 22 januari 2023 Beeld: een bewerking van een foto van internet. Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Nonneke

Nonneke

een bloedmooi nonneke uit Maastricht vol passie voor haar liefste gezwicht verliefd als een dweil als boter zo geil vree ze met haar een hemels gedicht ‘Nonneke’: ©Folkert Buiter; 28 december 2022 Beeld: een bewerking van een foto van internet. Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Geen misschien

Geen misschien

hunkering naar echtnaar liefde naar eindelijknaar die enedoch helaasmartelende geesten in complex gevecht zonder legerniet terechter is gene strijd nog niet gestredenzoektocht voortgezetpijn van het verledennog steeds niet weggezet onbereikbaar ideaallevendig in dromenaangeboden harttoch een barrièrelaat het landschap kaalwaar men niet mag komen twee werelden parallelleken elkaar te snijdeneen ontspannen spelin dichtbij vermijden momenten vervlogenin een ommezienveel gewonnenniets verlorenmaar er isgeen misschien ‘Geen misschien’: ©Folkert Buiter; december 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Wantij

Wantij

geen tijdubbel tijstromingen ontmoetenbotsen op elkaarmengen zichbrengen samen uitgeraasdzonder krachtachtergelatenontroerend wantij ‘Wantij’: ©Folkert Buiter; juni 2022 Foto: Internet Google Earth Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Toe maar

Toe maar

het is een gewaarsigaren zonder rookadem zonder luchtvoortgang zonder richtingleven van alledagwaan van een momentzonder bezinningvol overgaveongeremdnaar dat ongekendehoop en gelukoneindige ellende ‘Toe maar’: ©Folkert Buiter; 29 november 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Allerliefste, allermooiste

Allerliefste, allermooiste

Uitsnede uit “Body talk” van Sonja Roosenhart allerliefsteallermooisteravissante esthetiek intens genietenvan momentenuitdagende romantiek hartstochtelijkonstuimig vurigop erotische thermiek overrompelende liefdehaar lichaam spreektallerliefstes retoriek ‘Allerliefste, allermooiste’: © Folkert Buiter; 5 februari 2022 Meer informatie over de kunstenares, ‘Sonja Roosenhart?’ Klik HIER. Meer gedichten van Folkert Buiter bij schilderijen van Sonja Roosenhart? Klik HIER. 

Je gaat niet dood

Je gaat niet dood

je gaat niet doodhet is niet waarje houdt op geboren te zijngaat naar nergensnergens naar toeje blijft overalwaar je ooit waszonder pijnzonder besefzonder wetenzonder jaszonder ietsgewoon altijdnaar ooitniet nooitje gaat niet dooddood is nietsdood is nergensje gaatwaar je wasdaar ben jelevende liefde en gedachtenin geen levenna geen dood ‘Je gaat niet dood’: ©Folkert Buiter; 26 september 2022 ‘Tekening’: Bewerking van een tekening van apkpure.com ©Folkert Buiter; 26 oktober 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Voorbij

Voorbij

ze dwarrelde voorbijwolk van liefderijk beschenendoor minnende oktoberzonverbaasd nagekekenlangs alle strekendoor bewonderende blikkentot lang nadat ze horizon was geworden ‘Voorbij’: ©Folkert Buiter; 18 oktober 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Laatste schaduw

Laatste schaduw

ongemerkt in verborgen stilteschoof een ontastbarelaatste schaduwop kousenvoetenlangszijen nam je mee ‘Laatste schaduw’: ©Folkert Buiter; 10 oktober 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Schamelaar

Schamelaar

klotehoer ik maak je afals ik je zie als… ja dan, jij vuile hoerik pak je en en en…schreeuwde de kleine  eenzame trieste daklozestinkende ongeschorenmiserabele verschijningwaarop men geen acht sloeghij hoorde erbij zonder dat hij het wistdeel van de omgevingde achtergrondde gemiddelde ruisrondom het stationeen enkeling slechtsgunde hem een blikwat de lichtgeraakte sloebergenadeloos afstraftedoor zijn eentonige tirade te hervattenschijnbaar gerichtop die ene argeloze reizigerdie deed alsof hij een trein moest haleneen trein naar weg van hierde redeloze radelozehulpeloze schamelaarachterlatend in zijnuitzichtloze schijnwereldbinnen een maatschappelijkgecreëerde…

Lees Meer Lees Meer

Lippenwrijven

Lippenwrijven

haar lippen wreven de zijnezijn lippen wreven meeal innig wrijvend wreven twee tongenwreven hen naar open zee wrijvende minnaars wreven elkaarwaar ze maar kondenongeremd onstuimigwreven alsmaar zijn lippen wreven de harevoorbij branding en tijdvol overgave wrijvend versmoltengolvende oneindigheid ‘Lippenwrijven’: ©Folkert Buiter; 24 september 2022 Foto: ©Gwendolyn de Leeuw – Rammeloo & David de leeuw; september 2022 Meer gedichten over liefde, hart en ziel van Folkert Buiter? Klik HIER.

Onverbloemd

Onverbloemd

gezeten in een verloren late middaglangs een welhaast fictief terraswaar ogen meer dan tekort komenlangspruttelende brommobielenen een overvloed aan rokende gastendie allen geenszins de oorzaak blijkenvan regelmatig stokkende ademniet de zinloos roepende, om elkaar heen zwalkende, druk bellende fietsersnoch de rusteloos dribbelende, schijnbaar onoplettende,veel te fraaie serveerstersdie onvermijdelijk de aandacht trekkenzij is het, zij, met haar magische aantrekkingskrachtgenesteld in het middelpunt van aandachtvan vergeefs verholen blikkenmijn wonderbaarlijke, oogverblindende schoonheidmet haar langzaam bewegende, bewust te lagebijna niets verbloemende decolleté haar zachtjes ademende boezem op…

Lees Meer Lees Meer

Het uiterste

Het uiterste

een schoteen kreetluid gejoel weg zijn zemolenwieken malenkolkend Weerwater in oogwenkenterug op landdoor en door en door links het watertrappers malenrechts de polder oneindig eindeloosweids Flevolandongedacht groots nog eens wisselenals in een roesdoor en door en door metronome stappenrond het waterdat herhaald werd natuur en stadin één beeldsport en cultuur gewilde krachttoeroprechte emotiesin finale meters ‘Het uiterste’: ©Folkert Buiter; 12 september 2021 ‘Foto’: ©Folkert Buiter; 11 september 2021 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.