In de maat van het ritme

In de maat van het ritme

voelbare vibratieslage tonendreunenhet hartverdovengehoorritme masseertspierenbenenarmenhoofdschoudersrugheupenvoetenzelfswaar geenspieren zijnworden zeonvermijdelijkwakker geschudwakkerzo wakkerdat hersencellenbeginnen te swingenzingenspringendansenvan plezieruit protestin onwetendheidgedreventot waanzinnigealles doordringendeeuforieals massamassaalmassief hallucinerend hobbeltop gebonken gebromdonderende tonenecht dansennee dat nietof zeldzaamof misschienof tocher zijnsamenmet elkaarmeedoenzonder waaromzonder vragenopzwependeoneindige ontspanningin de maatvan het ritme ‘In de maat van het ritme’: © Folkert Buiter; 23 januari 2023 Beeld: een bewerking van een foto van internet. Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Schraal genoegen

Schraal genoegen

koude windkrimpt wangenvriest orenwitte wimpersrijpe wenkbrauwennevelige gedachtenonbeduidend grijsschraal genoegenin alomvattendedesoriënterende stilte ‘Schraal genoegen’: ©Folkert Buiter; 22 januari 2023 Beeld: een bewerking van een foto van internet. Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Nonneke

Nonneke

een bloedmooi nonneke uit Maastricht vol passie voor haar liefste gezwicht verliefd als een dweil als boter zo geil vree ze met haar een hemels gedicht ‘Nonneke’: ©Folkert Buiter; 28 december 2022 Beeld: een bewerking van een foto van internet. Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Geen misschien

Geen misschien

hunkering naar echtnaar liefde naar eindelijknaar die enedoch helaasmartelende geesten in complex gevecht zonder legerniet terechter is gene strijd nog niet gestredenzoektocht voortgezetpijn van het verledennog steeds niet weggezet onbereikbaar ideaallevendig in dromenaangeboden harttoch een barrièrelaat het landschap kaalwaar men niet mag komen twee werelden parallelleken elkaar te snijdeneen ontspannen spelin dichtbij vermijden momenten vervlogenin een ommezienveel gewonnenniets verlorenmaar er isgeen misschien ‘Geen misschien’: ©Folkert Buiter; december 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Wantij

Wantij

geen tijdubbel tijstromingen ontmoetenbotsen op elkaarmengen zichbrengen samen uitgeraasdzonder krachtachtergelatenontroerend wantij ‘Wantij’: ©Folkert Buiter; juni 2022 Foto: Internet Google Earth Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Toe maar

Toe maar

het is een gewaarsigaren zonder rookadem zonder luchtvoortgang zonder richtingleven van alledagwaan van een momentzonder bezinningvol overgaveongeremdnaar dat ongekendehoop en gelukoneindige ellende ‘Toe maar’: ©Folkert Buiter; 29 november 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Allerliefste, allermooiste

Allerliefste, allermooiste

Uitsnede uit “Body talk” van Sonja Roosenhart allerliefsteallermooisteravissante esthetiek intens genietenvan momentenuitdagende romantiek hartstochtelijkonstuimig vurigop erotische thermiek overrompelende liefdehaar lichaam spreektallerliefstes retoriek ‘Allerliefste, allermooiste’: © Folkert Buiter; 5 februari 2022 Meer informatie over de kunstenares, ‘Sonja Roosenhart?’ Klik HIER. Meer gedichten van Folkert Buiter bij schilderijen van Sonja Roosenhart? Klik HIER. 

Je gaat niet dood

Je gaat niet dood

je gaat niet doodhet is niet waarje houdt op geboren te zijngaat naar nergensnergens naar toeje blijft overalwaar je ooit waszonder pijnzonder besefzonder wetenzonder jaszonder ietsgewoon altijdnaar ooitniet nooitje gaat niet dooddood is nietsdood is nergensje gaatwaar je wasdaar ben jelevende liefde en gedachtenin geen levenna geen dood ‘Je gaat niet dood’: ©Folkert Buiter; 26 september 2022 ‘Tekening’: Bewerking van een tekening van apkpure.com ©Folkert Buiter; 26 oktober 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Voorbij

Voorbij

ze dwarrelde voorbijwolk van liefderijk beschenendoor minnende oktoberzonverbaasd nagekekenlangs alle strekendoor bewonderende blikkentot lang nadat ze horizon was geworden ‘Voorbij’: ©Folkert Buiter; 18 oktober 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Laatste schaduw

Laatste schaduw

ongemerkt in verborgen stilteschoof een ontastbarelaatste schaduwop kousenvoetenlangszijen nam je mee ‘Laatste schaduw’: ©Folkert Buiter; 10 oktober 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Schamelaar

Schamelaar

klotehoer ik maak je afals ik je zie als… ja dan, jij vuile hoerik pak je en en en…schreeuwde de kleine  eenzame trieste daklozestinkende ongeschorenmiserabele verschijningwaarop men geen acht sloeghij hoorde erbij zonder dat hij het wistdeel van de omgevingde achtergrondde gemiddelde ruisrondom het stationeen enkeling slechtsgunde hem een blikwat de lichtgeraakte sloebergenadeloos afstraftedoor zijn eentonige tirade te hervattenschijnbaar gerichtop die ene argeloze reizigerdie deed alsof hij een trein moest haleneen trein naar weg van hierde redeloze radelozehulpeloze schamelaarachterlatend in zijnuitzichtloze schijnwereldbinnen een maatschappelijkgecreëerde…

Lees Meer Lees Meer

Lippenwrijven

Lippenwrijven

haar lippen wreven de zijnezijn lippen wreven meeal innig wrijvend wreven twee tongenwreven hen naar open zee wrijvende minnaars wreven elkaarwaar ze maar kondenongeremd onstuimigwreven alsmaar zijn lippen wreven de harevoorbij branding en tijdvol overgave wrijvend versmoltengolvende oneindigheid ‘Lippenwrijven’: ©Folkert Buiter; 24 september 2022 Foto: ©Gwendolyn de Leeuw – Rammeloo & David de leeuw; september 2022 Meer gedichten over liefde, hart en ziel van Folkert Buiter? Klik HIER.

Onverbloemd

Onverbloemd

gezeten in een verloren late middaglangs een welhaast fictief terraswaar ogen meer dan tekort komenlangspruttelende brommobielenen een overvloed aan rokende gastendie allen geenszins de oorzaak blijkenvan regelmatig stokkende ademniet de zinloos roepende, om elkaar heen zwalkende, druk bellende fietsersnoch de rusteloos dribbelende, schijnbaar onoplettende,veel te fraaie serveerstersdie onvermijdelijk de aandacht trekkenzij is het, zij, met haar magische aantrekkingskrachtgenesteld in het middelpunt van aandachtvan vergeefs verholen blikkenmijn wonderbaarlijke, oogverblindende schoonheidmet haar langzaam bewegende, bewust te lagebijna niets verbloemende decolleté haar zachtjes ademende boezem op…

Lees Meer Lees Meer

Het uiterste

Het uiterste

een schoteen kreetluid gejoel weg zijn zemolenwieken malenkolkend Weerwater in oogwenkenterug op landdoor en door en door links het watertrappers malenrechts de polder oneindig eindeloosweids Flevolandongedacht groots nog eens wisselenals in een roesdoor en door en door metronome stappenrond het waterdat herhaald werd natuur en stadin één beeldsport en cultuur gewilde krachttoeroprechte emotiesin finale meters ‘Het uiterste’: ©Folkert Buiter; 12 september 2021 ‘Foto’: ©Folkert Buiter; 11 september 2021 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

eens temeer

eens temeer

op oude Kobbeduinentorent hoog het baken schaduwen werpend van weleergids voor velen op het Wadwaarschuwt eens temeer we negeerden moeder Aardeen dierbare natuur‘t is te laat voor elk verweergeniet nu van wat nog isstraks gaat hier de zee tekeer ‘eens temeer’: ©Folkert Buiter; 4 september 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 3 september 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Eenmalig

Eenmalig

avondzon streeltgouden duinenvergulde zee alsof Saharaen oceanensamenkomen in eenmaligespectaculaireontmoeting zoals mensenelkaar ongedachtzomaar ontmoeten uniek wederkerigschier toevalop Lytje Pole ‘Eenmalig’: ©Folkert Buiter; 3 september 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 1 september 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Waterballet

Waterballet

water dartelendin het avondlichtdansende chaosgevoed doorlate zonnestralenbroze winden vrijheid ‘Waterballet’: ©Folkert Buiter; 11 juli 2022 Foto en bewerking: ©Folkert Buiter; 11 juli 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Dodelijk

Dodelijk

de dood waarde rondlangs geen wegop geen padin geen tijd zonder duurdoolde, dwaaldegedachteloos willekeuriggeen zielen rapendwant de dood is nietsontastbaaronbestemdonbereikbaaronbegrepen begrip ‘Dodelijk’: ©Folkert Buiter; 29 juni 2022 Tekening: ©Folkert Buiter; 29 juni 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Vakantie in Delft

Vakantie in Delft

onder eeuwen van verhalengetekend door littekens van strijdkoesteren onwetend van ‘t verledenzoekers naar zichzelf zich in de zon clusters ouderen strompelen plichtmatigachter een wandelende encyclopedistewiens luide vanzelfsprekende verbalenkans op herinneringen feilloos passeren opgejaagd in luttele momenteneeuwen randverschijnselen absorberenals verlate masochistische opdrachtin een ultieme doch nutteloze pogingeen fractie van wat was alsnog te grijpen rusteloos machinaal toerismein een oeroude koninklijke stadwaar op de keper beschouwdalleen de doden altijd vakantie hebben ‘Vakantie’: ©Folkert Buiter; 8 mei 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 8 mei…

Lees Meer Lees Meer

Onruststoker

Onruststoker

stilzwijgend genesteld in een stoelzon streelde zijn ontspannen gelaatvolmaakt onverstoorbaar zat hij daar ogenschijnlijk zonder enig doel van een uur of tien tot ‘s avonds laatwind dwarrelde zoekend door zijn haar men leek verbaasd, een enkeling weeser werd geïrriteerd gekekenwat zocht die kerel hier aan hun strand kwam de rust verstoren was hun vreesze zeiden zonder hard te sprekenhier is geen plaats voor gelanterfant de onruststoker bleef nogal koelhoorde geen klap van al het geblaatmerkte niets van het loze misbaar…

Lees Meer Lees Meer

Heuvelland

Heuvelland

vrouwelijke welvingen bekoren rijk beschenen door de lentezonniets kan hemelse schoonheid verstorenach zie haar glooiende horizonze vertraagt ongemerkt ritme van tijd voorbij ieder besef van duur terwijl de dag loom en tersluiks verglijdtin mijmerende partituur ‘Heuvelland’: ©Folkert Buiter; 27 april 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 27 april 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Matenloos

Matenloos

onregelmatig in het ritme van de maat sloeg hij de plank mis ‘Matenloos’: ©Folkert Buiter; 21 februari 2022 Tekening: ©Folkert Buiter; 23 februari 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Mathematische poëzie

Mathematische poëzie

a kwadraatplus b kwadraatis c kwadraatmathematische poëziezonder dat je echt weetwat er misschien staat een variabele zonder vulling leidt niet tot resultaateen gedichtis puur gevoelveel meer dan er niet staat ‘Mathematische poëzie’: ©Folkert Buiter; 22 februari 2022 Tekening: ©Folkert Buiter; 22 februari 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Kommaneuker

Kommaneuker

een kommaneuker uit mooi Maastricht veroordeelde menig fraai gedicht hij wist het beter schreef zelf geen meter zijn opinie daarom vederlicht ‘Kommaneuker’: ©Folkert Buiter; 19 februari 2022 Tekening: ©Folkert Buiter; 19 februari 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Bestuurscultuur

Bestuurscultuur

een antropoloog uit historisch Durgerdam die graag iets over oude culturen vernam slaakte plots een kreet want had zowaar beet toen hij in Den Haag het kabinet tegenkwam ‘Bestuurscultuur’: ©Folkert Buiter; 1 februari 2022 Tekening: Van internet bewerkte foto door Folkert Buiter Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.