Colofon Flexzwervers

Colofon Flexzwervers

Flexzwervers is een serie verhalen, geschreven door Meander. Iedere aflevering is een kort verhaal met een opening naar een vervolg.
De verhalen rijgen zich aaneen en langzamerhand ontstaat de wereld waarin de flexzwervers leven en beleeft de lezer de zaken waarmee de hoofdpersonen worden geconfronteerd.

Iedere lezer kan reageren op een verhaal, informatie geven, suggesties doen, een verwikkeling voorstellen via een reactie op een aflevering, of via de mail: voor@meanderblog.nl. Afleveringen kunnen achteraf worden gecorrigeerd dankzij de reacties. Gebruikte suggesties leveren de leverancier van de suggestie een vermelding op onder de aflevering, na het logo van Meander.De serie verhalen speelt zich af vanaf 2063 en is oorspronkelijk ontstaan naar aanleiding van het transportsysteem Skyway.

 

De serie is ontstaan vanuit de behoefte om op een andere manier aandacht te krijgen voor de toekomst. Inspelend op lopende en mogelijke ontwikkelingen en fantaserend over meer. Naarmate het verhaal vordert zullen meer organisaties met futuristische plannen voor de toekomst worden betrokken in de verwikkelingen.

Het verhaal verloopt onvoorspelbaar met persoonlijke, expliciete verwikkelingen, geo-politieke bewegingen, machtsstructuren en verzet. Over minder dan veertig jaar ervaart de lezer vanzelfsprekendheden, die wij ons nu nog niet voor kunnen stellen.

Hoofdpersonen, Siem van der Molen, Yukoyi Simato, Miles Johnson, Nicolette (Niki) Fochard, Richard Dunn,
Meander streeft er naar eens per acht dagen een aflevering te publiceren.Deze pagina zal worden geactualiseerd naarmate het verhaal completer wordt.

 

Op alle verhalen is copyright van toepassing. Het copyright berust bij Meander via meanderblog.nl.
Voor informatie en vragen kunt u mailen naar voor@meanderblog.nl.
De tekst, noch citaten mogen worden gekopieerd en op een eigen pagina worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming vooraf van Meander.
De link naar een pagina van Meander mag wel worden gepubliceerd, onder de voorwaarde dat de lezer dan terecht komt op de pagina van Meander (www.meanderblog.nl). Relaties die vaker plaatsen, worden vermeld met een link, onder het kopje relaties.