Colofon Publiekspagina

Colofon Publiekspagina

Uw verhaal

Iedereen mag een verhaal, een gedicht of een column publiceren op Meanderblog.nl onder het kopje publiekspagina.
Uit het hart geschreven, met liefde, met passie, of met andere vormen van gedrevenheid.

Omvang: een tot twee A4tjes.
Frequentie: eens per jaar per persoon.
Voorwaarden: Normen van goed fatsoen en geen commerciële of politieke propaganda.
Uw naam wordt vermeld in de kop en onder het verhaal.
U ontvangt per mail de link naar uw verhaal op www.meanderblog.nl, met instructies voor verspreiding.

Meander plaatst zonder aanpassingen, maar als u dat wenst, wordt uw verhaal gratis geredigeerd. U ontvangt het retour ter bevestiging van de definitieve publicatie.

Bij alle verhalen plaatst Meander een, of meer foto’s/afbeeldingen. U kunt foto’s of afbeeldingen aanleveren, of Meander zoekt die voor u en vraagt uw akkoord.

U kunt vragen om in de tekst, onder door u te kiezen woorden, links aan te brengen naar andere websites. Wij brengen die dan voor u aan in de tekst op de publiekspagina van Meander.

Pak de handschoen op en doe mee.

Uw tekst, foto’s/afbeeldingen en uw gegevens kunt u mailen naar voor@meanderblog.nl.