Colofon

Colofon

Meander

Meander is een irrationele, existentialistische schrijver, die als een grillige rivier door het leven beweegt, bochten van meer dan 180 graden beschrijft, aan de ene oever iets wegslijt om aan de andere oever weer iets af te zetten en zo al doende op velerlei manieren een onbeperkte diversiteit aan onderwerpen aanschouwt, beschouwt en absorbeert om ze vervolgens naar eigen inzicht op originele wijze weer te geven, zoals een onvoorspelbare, eigenzinnige Meander betaamt.

Meander streeft er naar regelmatig te publiceren. Een korte column, of een gedicht en met enige regelmatig een kort verhaal. Te lezen bij het ontbijt, ’s avonds op de bank, of voor het slapen gaan. Om even de gedachten verzetten, de dromen op gang te brengen en een glimlach aan de lezer te ontlokken.

Op alle geschreven stukken berust het copyright bij Meander te Almere. Meander is het pseudoniem van Folkert Buiter en een aantal andere (anonieme) schrijvers.
Publicatie van een stuk, of delen daaruit, voor commerciële, of politieke doeleinden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming door Meander. Dit geldt voor de teksten en de verbeeldingen als foto’s en schilderijen, behoudens de met toestemming van derden geplaatste teksten en verbeeldingen. Voor gebruik van verbeeldingen en teksten van derden dient u toestemming bij betreffende partij te vragen.
Onder schriftelijke toestemming wordt ook verstaan bevestiging per email.

De link naar een pagina van Meander mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. De voorwaarde voor de plaatsing van de link is, dat de lezer dan terecht komt op de pagina van Meander (www.meanderblog.nl). Voorwaarde blijft verder dat het niet commercieel en niet politiek wordt gebruikt.
Relaties die vaker plaatsen, worden vermeld met een link, onder het kopje relaties. Vriendelijk verzoek om te melden dat een link geplaatst is, door te een bericht aan voor@meanderblog.nl of via Facebook.

Voor informatie en vragen kunt u mailen naar voor@meanderblog.nl.