eens temeer

eens temeer

op oude Kobbeduinentorent hoog het baken schaduwen werpend van weleergids voor velen op het Wadwaarschuwt eens temeer we negeerden moeder Aardeen dierbare natuur‘t is te laat voor elk verweergeniet nu van wat nog isstraks gaat hier de zee tekeer ‘eens temeer’: ©Folkert Buiter; 4 september 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 3 september 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Eenmalig

Eenmalig

avondzon streeltgouden duinenvergulde zee alsof Saharaen oceanensamenkomen in eenmaligespectaculaireontmoeting zoals mensenelkaar ongedachtzomaar ontmoeten uniek wederkerigschier toevalop Lytje Pole ‘Eenmalig’: ©Folkert Buiter; 3 september 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 1 september 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Waterballet

Waterballet

water dartelendin het avondlichtdansende chaosgevoed doorlate zonnestralenbroze winden vrijheid ‘Waterballet’: ©Folkert Buiter; 11 juli 2022 Foto en bewerking: ©Folkert Buiter; 11 juli 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Dodelijk

Dodelijk

de dood waarde rondlangs geen wegop geen padin geen tijd zonder duurdoolde, dwaaldegedachteloos willekeuriggeen zielen rapendwant de dood is nietsontastbaaronbestemdonbereikbaaronbegrepen begrip ‘Dodelijk’: ©Folkert Buiter; 29 juni 2022 Tekening: ©Folkert Buiter; 29 juni 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Vakantie in Delft

Vakantie in Delft

onder eeuwen van verhalengetekend door littekens van strijdkoesteren onwetend van ‘t verledenzoekers naar zichzelf zich in de zon clusters ouderen strompelen plichtmatigachter een wandelende encyclopedistewiens luide vanzelfsprekende verbalenkans op herinneringen feilloos passeren opgejaagd in luttele momenteneeuwen randverschijnselen absorberenals verlate masochistische opdrachtin een ultieme doch nutteloze pogingeen fractie van wat was alsnog te grijpen rusteloos machinaal toerismein een oeroude koninklijke stadwaar op de keper beschouwdalleen de doden altijd vakantie hebben ‘Vakantie’: ©Folkert Buiter; 8 mei 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 8 mei…

Lees Meer Lees Meer

Onruststoker

Onruststoker

stilzwijgend genesteld in een stoelzon streelde zijn ontspannen gelaatvolmaakt onverstoorbaar zat hij daar ogenschijnlijk zonder enig doel van een uur of tien tot ‘s avonds laatwind dwarrelde zoekend door zijn haar men leek verbaasd, een enkeling weeser werd geïrriteerd gekekenwat zocht die kerel hier aan hun strand kwam de rust verstoren was hun vreesze zeiden zonder hard te sprekenhier is geen plaats voor gelanterfant de onruststoker bleef nogal koelhoorde geen klap van al het geblaatmerkte niets van het loze misbaar…

Lees Meer Lees Meer

Heuvelland

Heuvelland

vrouwelijke welvingen bekoren rijk beschenen door de lentezonniets kan hemelse schoonheid verstorenach zie haar glooiende horizonze vertraagt ongemerkt ritme van tijd voorbij ieder besef van duur terwijl de dag loom en tersluiks verglijdtin mijmerende partituur ‘Heuvelland’: ©Folkert Buiter; 27 april 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 27 april 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Matenloos

Matenloos

onregelmatig in het ritme van de maat sloeg hij de plank mis ‘Matenloos’: ©Folkert Buiter; 21 februari 2022 Tekening: ©Folkert Buiter; 23 februari 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Mathematische poëzie

Mathematische poëzie

a kwadraatplus b kwadraatis c kwadraatmathematische poëziezonder dat je echt weetwat er misschien staat een variabele zonder vulling leidt niet tot resultaateen gedichtis puur gevoelveel meer dan er niet staat ‘Mathematische poëzie’: ©Folkert Buiter; 22 februari 2022 Tekening: ©Folkert Buiter; 22 februari 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Kommaneuker

Kommaneuker

een kommaneuker uit mooi Maastricht veroordeelde menig fraai gedicht hij wist het beter schreef zelf geen meter zijn opinie daarom vederlicht ‘Kommaneuker’: ©Folkert Buiter; 19 februari 2022 Tekening: ©Folkert Buiter; 19 februari 2022 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Bestuurscultuur

Bestuurscultuur

een antropoloog uit historisch Durgerdam die graag iets over oude culturen vernam slaakte plots een kreet want had zowaar beet toen hij in Den Haag het kabinet tegenkwam ‘Bestuurscultuur’: ©Folkert Buiter; 1 februari 2022 Tekening: Van internet bewerkte foto door Folkert Buiter Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Voorbode

Voorbode

lopen in geveinsde stilte dwalen in loze luchttersluiks verdwenen onbemerkt gevlucht onschuldig ogend uitzichtover roerloze, rimpelloze plasbedrieglijk en lieflijksust wat waakzaam was voorbij verre horizontenzo ontastbaar wreedverpletterende energiegenadeloos gereed denderende oerkrachtonstuimig partituurongeremd meedogenloosontzagwekkende natuur ‘Voorbode’: ©Folkert Buiter; 30 januari 2022 Foto: ©Folkert Buiter; 21 december 2021 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

She wears the blues

She wears the blues

Uitsnede uit “Angel in Blue Jeans” van Sonja Roosenhart my lady of laceher satin skinmy soul my graceshe wears the bluesopenly woosin every waytouches my heartevery dayloves me moremore than a lifemy adorablebeautiful wifemy lady of laceher touching smilemy soul and graceshe wears the bluesforever my muse ‘She wears the blues’: © Folkert Buiter; 10 oktober 2021 Meer informatie over de kunstenares, ‘Sonja Roosenhart?’ Klik HIER. Meer gedichten van Folkert Buiter bij schilderijen van Sonja Roosenhart? Klik HIER. 

Geen punt

Geen punt

een statementstellinggedachtegeloofverwachtinggezichtspuntmeningbeweringopinieideeoordeelopvattingdenkbeeldaannameovertuiginginzichttheoriepremisseprincipevisiezienswijze maar…..geen punt ‘Geen punt’: ©Folkert Buiter; 6 november 2021 Tekening “Geen Punt”; ©Folkert Buiter; 6 november 2021 Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.

Verwekkingsapp

Verwekkingsapp

Bij vlagen gutsten de regendruppels, als waren het mitrailleurkogels, tegen de ramen van de strandtent die vroeger al veel eerder zou zijn afgebroken, maar het klimaat had de zomer naar achteren geschoven. Vandaag, eind oktober, was het achttien graden en scheen de zon, afgewisseld door stevige buien die behept waren met een overmatige waterlast die per bui in korte tijd over een klein aantal strandwandelaars en over strandtenten werd uitgestort. Het strandpaviljoen zat nokvol en rond een open vuur hadden…

Lees Meer Lees Meer

Vertrokken

Vertrokken

als ons strand vertrokken islaatste zon voorbij haar dagvergeefs zoeken naar een lachverscholen in duisternisminder dan de schijn van lichtintens donkere urenwillen eindeloos durenvoel dan met mijn ogen dichthaar hart het schrijnend gemiscontouren van haar gezichtalsof zij weer naast mij ligtdoch weet dat zij niet meer is ‘Vertrokken’: ©Folkert Buiter; 5 september 2021 Foto: “Vertrokken”; ©Folkert Buiter; 5 september 2021 Meer gedichten over Hart & Ziel van Folkert Buiter? Klik HIER. Meer gedichten over Zee, Kust en Strand van Folkert Buiter?…

Lees Meer Lees Meer

Verlangen

Verlangen

ooit was er een verlangen naar het naturelle van de natuur hoe ze is zoals ze isdat ongerepte en zo puur het stille van de stiltehoe ze meer is dan …gewoon afwezigheid van geluidde confrontatie met jezelf het warme van de warmtede veilige geborgenheidhet ware houden van en niet het gemanipuleerdeniet het aangeleerde of geforceerdemaar het ware van de echtheidhet mooie van de schoonheid. ‘Verlangen’: ©Annie Vanthournout Foto: “Stil Strand”; ©Folkert Buiter; 20 augustus 2021

Ogenblik

Ogenblik

van buiten naar buitenkijk ik naar binnen van buiten naar binnenkijk ik naar buiten van binnen naar buitenkijk ik naar binnen naar buiten van buitenverstrijkt de tijdterwijl ze stilstaat een blik op een vensterdoor ‘t venster een blik tijdloos tijdverdrijfbevrorenin een ogenblik ‘Ogenblik’: ©Folkert Buiter; 31 augustus 2021 Foto: “Van buiten naar buiten”; ©Folkert Buiter; 24 augustus 2021 Meer gedichten over Zee, Kust en Strand van Folkert Buiter? Klik HIER.

Zee van tranen

Zee van tranen

als de zee van tranen wasgolven van immens verdrietzoute druppels in een plasdruppels die je niet meer ziet als de zee van tranen wasvol pijn die ons kan rakenspiegel met een scherpe krasgeen kust nergens een baken daar de zee van tranen isweet je hoe het verder gaatmoeder aarde huilt gewiswant het is helaas te laat ‘Zee van tranen’: ©Folkert Buiter; 29 augustus 2021 Foto: “Zee van tranen”; ©Folkert Buiter; 11 augustus 2019 Meer gedichten over Zee, Kust en Strand…

Lees Meer Lees Meer

Ontregeld

Ontregeld

zuigendeononderbrokenrepeterenderegelmaat bestendigeberekenbaregeselenderoutine consistenteimmobieleonontkoombare tucht gelukkiggewetenloosontregeldopgelucht ‘Ontregeld’: ©Folkert Buiter; 25 augustus 2021 Tekening: “Ontregeld”; ©Folkert Buiter; 25 augustus 2021 Meer gedichten en verhalen van Folkert Buiter? Klik HIER. 

Dat Bankje

Dat Bankje

op een verscholen bankjeonder oude dennenkijken we over duinennaar nooit dezelfde zee een bankje voor ons samenin stilte daar te zitteneen dagelijks ritueelvan gedeeld wel en wee op dat unieke bankje vol herinneringenmijmeren we een wijleen dragen liefde mee ‘Dat Bankje’: ©Folkert Buiter; 2 augustus 2021 Foto: ©Folkert Buiter; 19 mei 2021 Meer gedichten en verhalen over strand, zee en kust van Folkert Buiter? Klik HIER. “Dat Bankje” een unieke plek. Een veel bezochte plek vol herinneringen en gevoelens. Een bankje gedeeld met velen, maar…

Lees Meer Lees Meer

Brakzand

Brakzand

tussen ‘t Lauwers en ‘t Schiereruwen grillige krachtenongetemd weerbarstig Brakzand in wispelturige stromingenongerepte ongewissezandplaat op ‘t Wad natuur in pure vormuitbundig verscheideneigenzinnig authentiek geen dag is er eendergeen uur ooit hetzelfdegeen tij identiek ‘Brakzand’: ©Folkert Buiter; 17 augustus 2021 Foto (bewerkt): ©Folkert Buiter; 19 juli 2021 Meer gedichten en verhalen over strand, zee en kust van Folkert Buiter? Klik HIER.  Op Schiermonnikoog is Hotel & Brasserie Brakzand vernoemd naar dit bijzondere stuk natuur. Voor meer informatie klik HIER.

Wees Schier

Wees Schier

even was het stilomdat het niet konomdat het niet mocht even was het te stilstiller dan ooitop Lytje Pole onzekerheid en onbegripvertwijfeling en wanhoopze kregen geen kans eilanders toonden rustvonden oplossingensloegen zich er doorheen besmetten hun gastenmet Schiere moraalvan geef nooit op wees Schierput kracht uit wat iswonderschone natuur wees Schiergeniet van wat iseenvoud, vrijheid, rust het is mooi stilmooier stil dan ooitop Lytje Pole ‘Wees Schier’: ©Folkert Buiter; 9 augustus 2021 Foto: ©Folkert Buiter; 24 juni 2021 Meer gedichten…

Lees Meer Lees Meer

Toxen en Nixen

Toxen en Nixen

je suggereert een drukke dagvol bezigheden en veel sporteen hele actieve vakantie, mamwe komen hier echt niets tekort in werkelijkheid lig je te nixenin de duinen of op het strandstuurt verre foto’s van anderenwerkt je kater weg in dromenland je vader vraagt hoe je het doetalles voor elkaar weet te boksenhet antwoord is spitsvondig, dagwe gaan nu weg, we moeten toxen ‘Toxen en Nixen’: ©Folkert Buiter; 12 augustus 2021 Foto: ©Folkert Buiter; 12 augustus 2020 Meer gedichten en verhalen over…

Lees Meer Lees Meer

Het regent zonaanbidders

Het regent zonaanbidders

losgebroken late zomerlang gemiste zonveroorzaakt nieuwe regen mensen springen opspoeden zich gehaastgestuit door lange rijen volgepakte schepentrekken lange strepenbrengen dagelijkse buien schijnbare massa’sreppen door de dagstuiven uit elkaar drukte verdamptieder vindt een plekin eigen stilte ‘Het regent zonaanbidders’: ©Folkert Buiter; 11 augustus 2021 Foto: ©Folkert Buiter; 1 september 2020 Meer gedichten en verhalen over strand, zee en kust van Folkert Buiter? Klik HIER.