Willig Sterven

Willig Sterven

Constantijn Huygens visie op omgaan met voltooid leven (1664).

 

 


‘Opblijven’ noemden wij ’t in onze kinderdagen                                           

Niet vroeg te bed gaan, en ’t was hard te verdragen                                              

Te moeten rusten als de zon pas onderging.                                       

Die kindsheid komt weerom; is ’t niet een wonder ding?                                            

Hoe dat men ouder wordt, hoe m’ouder zoekt te wezen:                                      

Opblijven is de vreugd, te bedde gaan het vrezen                                       

Van alle menslijkheid! ’t Schijnt dat de tijd hiernaar                               

Iets zonderlings belooft dat levenswaardig waar’,                                

En daar m’om wensen mocht nog heel lang op te blijven –                                 

Om ’s werelds end misschien, en grafschrift te beschrijven?                            

In ’t einde komt de vaak, ’t is hier graveel, daar jicht,                               

Hier monden zonder tand, daar ogen zonder licht,                                 

En ogen, die zichzelf, gelijk die van de kind’ren,                                    

Ophouden met geweld, en vanzelf voelen mind’ren.                                     

Wel hem, die, zonder dat, godvruchtelijk bedacht,                                    

Heel gaarne en heel gerust kan zeggen: ‘goede nacht’.                                   

 

 

Willig Sterven

Constantijn Huygens. Willig Sterven, uit Korenbloemen. Parijs, januari 1664 (voltooid omstreeks 1670).

Constantijn Huygens

 

Commissie Voltooid Leven

Psychologen tegen “Voltooid Leven”

Euthanasie bij voltooid leven (NVVE)

 

Geef een reactie