Archief van
Tag: Groningen

Grönnens Laid

Grönnens Laid


Grönnens Laid.Het
volkslied van Groningen

 

Grönnens

 

Met dank aan Harry Venema en Henk Scholte.

Het Grönnens Laid is geschreven in 1919 door Geert Teis Pzn.

Meer weten over het volkslied van Groningen, klik dan HIER.

 

Meander

 

 

 

Verkiezingen voorbij, Groningen beeft verder

Verkiezingen voorbij, Groningen beeft verder

De verkiezingen zijn allang vergeten en Groningen beeft verder.
Iemand moet het zeggen.
Iemand moet dan maar de schuld krijgen dat ie te negatief is.
Die beperkte last neem ik graag op mij.

Groningen beeft verder, zoals Harrie Niehof in november 2013 al zong: “Grunnen Beeft.” Luistert u, na meer dan 400 bevingen, nog eens naar dit op zijn Gronings constaterende en min of meer gelaten lied.

Tijdens de verkiezingscampagnes van november tot en met maart groeide er hoop. Hoop die groeide toen Freek en Hella de Jonge hun schouders er onder zetten, samen met een groeiend aantal strijders. Het mondde uit in een fakkeloptocht met ongeveer 5.000 deelnemers, wat veel is voor Groningen.
Er werd een petitie gestart en dat leek een groot succes te zijn. Nu vijf maanden later zijn er 210.000 handtekeningen, waarmee het een van de meest succesvolle petities is geworden. Maar….., wat horen we er nog over en waar praat men nog over in Den Haag? In het regeerakkoord gaat het over een klein beetje minder gas winnen tot 2021. Marginaal geklets.

Over schadeherstel en preventie die minstens tien miljard gaat kosten heeft men het niet. Kosten die op zullen lopen, want de bevingen stoppen niet, zegt ook het kabinet.Het nieuwe kabinet deelt vele miljarden uit, maar eenmalig, de noodzakelijke miljarden uittrekken voor preventie en schadeherstel is niet aan de orde. Geen cent, want alles ligt op het bord van de NAM.

Regeerakkoord 2017
Regeerakkoord 2017

Het enige dat in het regeerakkoord is opgenomen is een fooi van 50 miljoen euro voor economische versterking, gedurende vier jaar en niet langer. Uit dat potje worden geput voor geestelijke verzorging voor psychische problemen als gevolg van de aardbevingen. Niets echter, helemaal niets, voor versterking en schadeherstel.

De schade neemt met iedere beving toe en het beven gaat zelfs niet voorbij als we er wat aan zouden willen doen. Gaskraan dicht, absoluut. Het is echter te laat om de aardbevingen een halt toe te roepen. Er is teveel gas gewonnen en de bevingen kunnen nog decennia, zo niet eeuwen, doorgaan.
De wetenschap beschikt over te weinig data, te weinig verbanden en te weinig doorlooptijd, om echt met zekerheid iets te zeggen. In veel oude mijnbouwgebieden, beeft de grond nog steeds, dat is zeker.

Omdat de bevingen doorgaan en zware bevingen mogelijk zijn, zal de schade progressief toenemen, want wat al stuk is, gaat nog sneller en nog meer kapot.
Veel mensen claimen geen schade, omdat ze denken er niet voor in aanmerking te komen, of geen zin hebben in al dat gedoe, Ondertussen verzwakt hun huis. Koop, of huur, het maakt niet uit, het gaat steeds verder stuk. Bij iedere volgende beving gaat het een beetje meer stuk. Schade relateren aan één enkele beving, zoals het CVW tegenwoordig probeert, is  onzin. Niet meer dan een trucje om de boel te belazeren. Het zijn die 80 tot meer dan 250 bevingen binnen 5 kilometer die uw huis hebben gesloopt en blijven slopen.

Beeft
De boerderij waar deze muur deel van was, is inmiddels volledig gesloopt

Schets ik een doemscenario? Nee, ik zeg wat anderen liever niet willen horen. Politici niet, mensen met andere agenda’s niet, de media niet en veel inwoners, ook die niet.
Als er op een dag een beving komt met een kracht van laten we zeggen “slechts” 4.3, wat dan? Een beetje erger dan Huizinge 3,6 maar wel op 3 kilometer diepte. Wat gaat er dan gebeuren? We zijn inmiddels 500 bevingen verder dan Huizinge, dus hoe kapot is alles al? Hoeveel schade heeft de beving van 4.3 in Italië onlangs aangericht? Wat betekent dat voor Groningen?

Er gaat voor de Groningers met schade niets veranderen, omdat de bevolking op de overheid rekent en de overheid met allerlei strapatsen de mensen afleidt van het recht dat hen toekomt. De overheid heeft er alles aan gedaan en doet er weer alles aan om dat recht te beperken, in goed overleg met de verzekeringsmaatschappijen. Waar blijven toch al die toegezegde fondsen voor recht op recht? Waar blijft de provincie Groningen met haar grootspraak over een fonds voor mensen zonder rechtsbijstandsverzekering?

Iedere burger en onderneming heeft een privaatrechtelijke verhouding met de schadeveroorzaker. Tegen de schadeveroorzaker moet je procederen. De schadeveroorzaker is juridisch gezien de NAM en niet de overheid. De overheid heeft wel belang en verleent de vergunning, dus staat het toe, maar is daarmee juridisch niet de veroorzaker.
Je moet niet in gesprek gaan met de NAM, hun vazallen, of zogenaamde onafhankelijke partijen. En je  moet helemaal niet ingaan op schadeprotocollen. Wie met wolven praat, wordt opgegeten.
Er is geen nieuw schadeprotocol nodig, omdat alles al in de wet staat. Nieuwe regels kunnen alleen maar bedoeld zijn om de wet niet toe te passen, zoals de afgelopen jaren is gebleken. Een wijze rechter veegt dat protocol zo van tafel, omdat het publiekrechtelijk niet kan worden bedisseld hoe het privaatrecht buitenspel wordt gezet. Privaat betekent dat ieder huishouden tegenover de NAM staat in het geval van schade en noodzakelijke preventie.

De overheid doet schijnbaar zijn best, maar meer dan een schijnbeweging is het niet. Verzinsels en structuren om de Groningers af te leiden van hun feitelijke recht. Groningers, u heeft een privaatrechtelijke claim wegens schade en wegens nalatigheid als gevolg van het niet voorkomen van schade. Die claim kunt u richten aan de NAM en dat kunt u het beste doen via de rechter. Alle gekunstelde constructies, inclusief de NCG, CVW en de arbiter, zijn bedoeld om de schade voor NAM en als gevolg daarvan de overheid, te beperken. Dat weet u al lang, toch?
Er zijn Groningers die grote belangen hebben. Die kunnen beter niet wachten op CVW en arbiter. Er zijn er die coûte que coûte een uitspraak van de rechter willen, ongeacht de hoogte van de schade. Doorzetten graag, niet eens alleen voor jezelf. Vecht voor je recht.

BeeftDe verkiezingen zijn voorbij en sinds 15 maart 2017 zijn er 66 bevingen geweest. Dit jaar lijken er zelfs meer bevingen te zijn dan ooit, als de trend van het aantal bevingen in 2017 zich doorzet. Tot nu toe waren in 2017 al 96 geregistreerde bevingen.
Volgens het KNMI zijn de bevingen lichter geworden. Dat klopt, maar dan ten opzichte van 2013, 2014 en 2015, maar ten opzichte van 2016 is de gemiddelde kracht weer toegenomen.
Als je het aantal aardbevingen per jaar in Groningen deelt door de gewonnen kubieke meters gas uit de Groningse bodem, dan stijgt het aantal bevingen per kubieke meter gewonnen gas nog steeds fors, ook in 2017. Dus relatief neemt het aantal bevingen toe.
Zeggen die cijfers veel, of alles? Nee, want we weten het niet echt. Niemand weet het zeker, maar een zware beving blijft mogelijk is gezegd. Tja, wie moet je nog geloven? Maar ondertussen……, beeft Groningen verder.

Die 66 bevingen van na de verkiezingen, daar horen we niemand over. Over de gaswinning horen we af en toe wat. Over het vormen van een omvangrijk, toereikend fonds voor schadecompensatie en preventie horen we niets.
Aanpakken conform het Burgerlijk Wetboek, dat wil niemand horen. Want dat duurt allemaal veel te lang. Alsof dat verderfelijke schadeprotocol opschiet en recht doet. Op een beperkt aantal individuele successen na een lange strijd, is er niets of nagenoeg niets tot stand gekomen dat recht doet aan de Groningers.
Er niet over praten lijkt de strategie van het nieuwe kabinet, want dan is het net alsof jet niet bestaat.

De verkiezingen zijn voorbij en Rutte kwam daarna lachend voorbij. “Niets aan de hand, gewoon even uitvoeren. Daag, ik ga weer naar Den Haag.” Groningen beeft ondertussen verder op weg naar de 2.000ste aardbeving en nog veel meer. In afwachting van die zware klap die ooit misschien wel of misschien niet komt. Leven in voortdurende zorg.

Bereid u voor op een politiek koude en harde houding jegens Groningen de komende regeerperiode. In woorden zacht, zalvend en zoet, maar in daden misleidend, ontwijkend, ontkennend en altijd weer uitstel, uitstel, en nog eens uitstel.
Er is een hele pagina aan gewijd, maar anders dan de afgelopen jaren wordt het niet.

Er is één lichtpuntje voor één persoon. Hans Alders is verzekerd van zijn baan voorlopig. Laten we hem allemaal uitdagen dat om te zetten in daden alleen in het belang van de Groningers en van niemand anders.

Dit moest ik even kwijt. In mijn hart hoop ik dat de Groningers krijgen wat ze verdienen. Krijgen waar ze recht op hebben. Daar waar ik er een bescheiden steentje aan bij mag dragen, doe ik dat graag.

Meander

Standpunten van politieke partijen tijdens de campagne: klik HIER, of HIER.

Regeerakkoord 2017, klik HIER.


De afbeelding met het aantal bevingen in 2017 komt van www.bevingevoeld.nl op 22-8-2017, met dank aan Wim Blanken.


Lied van Harrie Niehof, klik op: “Grunnen Beeft.”

Het Burgerschadeprotocol voor Groningen

Het Burgerschadeprotocol voor Groningen

Er is slechts 1 eerlijk schadeprotocol voor Groningen en dat is het Burgerschadeprotocol. Een protocol volledig gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en de Mijnbouwwet.

Alle schadeprotocollen, alle regelingen van bestuurlijke aard, zijn slechts bedoeld om de wet niet toe te passen. Om te voorkomen dat de Groningers krijgen waar ze recht op hebben. Privaatrecht daar draait het om en dat kunnen ministers en nationaal coördinatoren niet naar wens en behoefte bij- of ombuigen

Stop met claimen via het CVW, het is juridische onzin. Claim direct bij de NAM en laat zelf de schade bepalen. Geef de NAM geen ruimte, want zij veroorzaken de schade, willen daar mee doorgaan en willen er geen verantwoordelijkheid voor nemen.
De kosten voor het onderzoek dat nodig is, moeten ze toch betalen als u gelijk krijgt bij de rechter en dat krijgt u. Want…. waar in Nederland is er zoveel schade en dit type schade aan woningen, behalve dan in Groningen. Dat is bewijs genoeg. Andere oorzaken zijn overigens slechts relevant als door de NAM kan worden aangetoond dat die schade ook was opgetreden, indien er geen gaswinning was geweest.

De juridische kosten komen grotendeels wel voor uw rekening. Rechtsbijstand wordt bemoeilijkt. Waarom? Omdat u wel eens gelijk zou kunnen krijgen, sterker nog, u krijgt gelijk bij de rechter. Dat willen de huidige en nieuwe regeringspartijen koste wat het kost voorkomen. Zodra er uitspraken zijn van rechtbanken en gerechtshoven, is de dam van corrupte en illegale weerstand gebroken.
Werk samen in het voortraject, want als u gezamenlijk gelijk krijgt, dan is het opstellen van de individuele schadestaat pas daarna aan de orde.
Heeft u veel schade, meerdere eigendommen, ga dan zeker naar de rechter. Doet u dat niet, dan komt u altijd bedrogen uit met minstens een deel dat u zelf moet betalen.

Daarom hieronder het Burgerschadeprotocol. Toepasbaar in geheel Nederland.

Burgerschadeprotocol Mijnbouwschade

Burgerschadeprotocol

Dit Burgerschadeprotocol is gebaseerd op de Mijnbouwwet en het Burgerlijk Wetboek. Het is het schadeprotocol van de eigenaar en bewoners, die nadeel ondervinden van mijnbouwactiviteiten.

Onder vermoedelijke veroorzaker wordt verstaan de mijnbouworganisatie die mijnbouwactiviteiten in het gebied uitvoert. Het is de organisatie waarvan wordt vermoed, dat deze verantwoordelijk is voor schade en verantwoordelijk is voor het niet of onvoldoende uitvoeren van preventieve maatregelen.

Procedure Burgerschadeprotocol

 1. Er wordt schade geconstateerd aan een gebouwd object.
 2. De eigenaar en/of bewoner vermoedt dat er sprake is van Mijnbouwschade.
 3. Een huurder meldt de schade en het vermoeden van Mijnbouwschade bij de eigenaar.
 4. De eigenaar laat een bouwkundige of bouwkundig bureau de schade onderzoeken op omvang, oorzaak en causaal verband tussen de schades.
 5. De bouwkundige verricht het gevraagde onderzoek volgens de daarvoor algemeen geldende normen en schakelt andere experts in, indien dat nodig is.
 6. De bouwkundige beoordeelt de schade vanuit het perspectief van herstel. De bouwkundige beoordeelt welke preventieve maatregelen er nodig zijn om nieuwe schade, of herhalingsschade te voorkomen.
 7. De bouwkundige bepaalt de kosten van herstel en preventie.
 8. Mocht schadeherstel en/of preventie niet meer mogelijk zijn, dan bepaalt de bouwkundige samen met een onafhankelijke makelaar de oorspronkelijke waarde en de geleden schade. Tevens worden de kosten van gelijkwaardige vervangende nieuwbouw bepaald.
 9. De bouwkundige legt zijn bevindingen onderbouwd met argumenten, verwijzingen, foto’s en tekeningen vast in een schaderapport.
  Het rapport maakt onderscheid in Mijnbouwschade en schade die zonder de effecten van de Mijnbouw ook zou zijn opgetreden binnen hetzelfde tijdsbestek.
 10. De bouwkundige voegt zijn factuur bij het rapport.
 11. De eigenaar stuurt het rapport en de factuur van de bouwkundige, met een brief en een schadeclaim, inclusief sommatie om te betalen naar de vermoedelijke veroorzaker van de schade.
 12. De vermoedelijke veroorzaker van de schade neemt contact op met de eigenaar om afspraken te maken over het betalen van de schade en de gemaakte kosten.
  Indien de vermoedelijke veroorzaker het niet eens is met de schadeclaim, maakt de vermoedelijke veroorzaker een afspraak met de eigenaar om een eigen bouwkundige de schade te laten onderzoeken. Dit onderzoek wordt verricht in aanwezigheid van de opsteller van het schaderapport en betreft de onderdelen die in het schaderapport worden vermeld.
 13. De bouwkundige van de vermoedelijke veroorzaker verricht het gevraagde onderzoek volgens de daarvoor algemeen geldende normen en schakelt andere experts in, indien dat nodig is.
 14. De bouwkundige van de vermoedelijke veroorzaker beoordeelt de schade vanuit het perspectief van herstel en beoordeelt welke preventieve maatregelen er nodig zijn om nieuwe schade, of herhalingsschade te voorkomen.
 15. De bouwkundige van de vermoedelijke veroorzaker bepaalt de kosten van herstel en preventie.
 16. Mocht schadeherstel en/of preventie niet meer mogelijk zijn, dan bepaalt de bouwkundige van de vermoedelijke veroorzaker samen met een onafhankelijke makelaar de oorspronkelijke waarde en de geleden schade. Tevens worden de kosten van gelijkwaardige vervangende nieuwbouw bepaald.
 17. De bouwkundige van de vermoedelijke veroorzaker legt zijn bevindingen onderbouwd met argumenten, verwijzingen, foto’s en tekeningen vast in een contra-schaderapport.
 18. De bouwkundige kan, indien hij/zij het eens is met de constateringen uit het schaderapport van de bouwkundige van de eigenaar, aangeven akkoord te zijn en behoeft in dat geval geen eigen argumentatie te geven. Het rapport maakt onderscheid in Mijnbouwschade en schade die zonder de effecten van Mijnbouw ook zou zijn opgetreden zou zijn opgetreden binnen hetzelfde tijdsbestek
 19. De bouwkundige van de vermoedelijke veroorzaker stuurt het contra-schaderapport zonder factuur naar de eigenaar en naar de bouwkundige die het schaderapport heeft opgesteld.
 20. De bouwkundige van de vermoedelijke veroorzaker stuurt het contra-schaderapport met de factuur voor verrichte werkzaamheden naar de vermoedelijke veroorzaker.
 21. Indien er verschillen zijn in de conclusies en onderbouwingen van de bouwkundige die het schaderapport op heeft gesteld en de bouwkundige van de vermoedelijke veroorzaker, dan overleggen zij op initiatief van de eigenaar in aanwezigheid van de eigenaar van het object over die verschillen. Doel van het gesprek is om het gezamenlijk eens te worden over de te vergoeden schade, de te verrichten preventieve maatregelen.
 22. Indien er verschil van mening blijft bestaan tussen de eigenaar en de vermoedelijke veroorzaker over de door de vermoedelijke veroorzaker te betalen schade en de door de vermoedelijke veroorzaker te betalen preventieve maatregelen, wordt het gedeelte waarover men het wel eens op is, binnen 30 dagen uitbetaald door de vermoedelijk veroorzaker, inclusief de kosten van de bouwkundige die het schaderapport heeft opgesteld.Het gedeelte waarover men het niet eens is, wordt voorgelegd aan de rechtbank.
 23. Indien de rechtbank meer schadevergoeding toewijst, dan waar de vermoedelijke veroorzaker mee akkoord ging, betaalt de vermoedelijke veroorzaker alle juridische kosten. In alle overige gevallen beslist de rechter over de vergoeding van juridische kosten.
 24. Beide partijen kunnen conform het recht in beroep gaan bij het Gerechtshof.
 25. Indien een eigenaar de kosten van juridische bijstand niet kan betalen en zich daarvoor niet meer kan verzekeren, worden deze betaald door de Nederlandse Staat.
 26. De bouwkundigen, bouwkundige bedrijven en derden die voor een eigenaar werkzaamheden uitvoeren, mogen geen werkzaamheden uitvoeren voor de vermoedelijke veroorzaker, of bedrijven en bureaus die voor de vermoedelijke veroorzaker werkzaam zijn. Deze regel is actueel van toepassing en voor een periode van vijf jaar voorafgaand aan de inzet van de genoemde deskundigen en bedrijven.
 27. De bouwkundigen en de ingeschakelde derden hebben voldoende ervaring en de juiste opleidingen, zoals deze zijn geaccepteerd in het maatschappelijk verkeer inzake bouwwerken.
 28. De eigenaar van een gebouwd object kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.
 29. De uitspraak van de rechtbank, dan wel het gerechtshof na hoger beroep, leidt binnen 30 dagen tot uitvoering van de uitspraak.
Dit schadeprotocol kan worden aangemerkt als de A t/m Z methode om de volledigheid, zuiverheid en onafhankelijkheid te symboliseren.

 

Meander

 

Artikel 6.177 Burgerlijk Wetboek: klik HIER.

Artikel 6.184 Burgerlijk Wetboek: klik HIER.

Vlammend protest in Stad (Groningen)

Vlammend protest in Stad (Groningen)

Vlammend Protest

Vanavond zal een grote massa Groningers en andere Nederlanders in het centrum van Stad (Groningen), laten horen en zien, dat het genoeg is met de gratis gaswinning in Groningen. Een vlammend protest in de vorm van een harde boodschap: “Genoeg is genoeg” met een symbolische fakkeloptocht als waarschuwing.
Onbeperkte preventie en onbeperkt schadeherstel. Ophouden met juridische rimram, betalen voor alles wat NAM, Shell, ExxonMobil en de Staat kapot maken.

Van de nog op te pompen 100-150 miljard dient minimaal 1/3 te worden gebruikt voor Groningen.
Om nog meer schade en ellende te voorkomen en in de hoop dat de bodemdaling en bevingen dan afnemen, dient de gaswinning verder te worden teruggedraaid tot uiteindelijk nul m2 per jaar. Mocht er onvoldoende geld uit het Groninger veld komen, jammer dan. Dan betaalt de staat dat maar in tien tot twintig jaar uit de begroting.

Stoppen met misbruik en diefstal. Stoppen met het ontwijken van de wet, omdat het zoveel geld kost. Een complete provincie in de steek laten is lang gelukt, maar nu voorbij.

Protest

Vanaf een uur of zes een beetje geholpen met de opbouw en daarna op zoek naar mijn Groningse vrienden die de ellende dagelijks beleven. Bijna allemaal gevonden en met meer dan 4.000 man een fakkeltocht gelopen door Stad, nadat de volgestroomde Vismarkt.

16487725_1617356371614220_1201188490772213359_o

De politiek had zich verzameld, alle burgemeesters, raadsleden, statenleden en kamerleden. Ja zelfs Emile Roemer en Gert-Jan Seegers wisent dat met nog enkele weken voor de boeg, hij zijn gezicht moest laten zien. Maar eerlijk is eerlijk deze twee lijsttrekkers waren er tenminste om de mensen een hart onder de riem te steken, waarvoor dank.
Voor alle hooggeachte, hooggeboren en anderszins notabele verantwoordelijkheidsdragers geldt dat de tijd om die verantwoordelijkheid te nemen en te dragen onverwijld is aangebroken. There is no such thing as a free lunch.

Groningen was in staat om massaal op een waardige en vrolijke manier te laten zien, dat men het helemaal zat is. Men is klaar met de wegkijkerij, smoesjesbakkerij, het vermijden van waarheid en al wat dies meer zij.
“Groningen is het Dubai van Europa en verdient dus veel beter”, zei Annemarie Heite.
Een heldere petitie, zonder mogelijkheden om de negen punten naar smaak in te vullen, ligt op het bord van de commissaris van de Koning. Freek de Jonge las de petitie voor en overhandigde deze aan de commissaris van de Koning. Hij zal morgen waar moeten maken dat hij die negen punten inbrengt in het lijsttrekkersdebat in de Statenzaal van de provincie Groningen.

Het was de moeite waard om er bij te zijn en alle mensen daarmee een hart onder de riem te steken. “Kop er veur en deurgoan.”

U kunt de Groningers helpen. Teken de petitie: “Laat Groningen niet zakken.”
Klik voor de link HIER.

 

Logo Meander

Fakkeloptocht Groningen 7 februari 2017 vanaf 19.30 uur

NOS: Duizenden Groningers in optocht tegen gaswinning.

Universele Verlichting op z’n Gronings

Universele Verlichting op z’n Gronings

Universele verlichting op z’n Gronings” is een artikel van Nicolette Marié op haar pagina Accentaigu.nl.
Het artikel gaat over een bijeenkomst van “belangrijke” personen. VIPs, die met elkaar in gesprek gingen over: “Groningen, goed en wijs bestuur.” De bijeenkomst werd gehouden ter ere van het twintigjarige bestaan van de Comenius leergangen.

Nicolette fileert op scherpe wijze deze pompeuze bijeenkomst. Een lustrumfeestje dat meer weg heeft van een vorm van zelfbevrediging, dan dat het oplossingen voor de problematiek van Groningers dichterbij brengt. Nicolette relateert het handelen van overheid en NAM aan het gedachtengoed van Comenius. Of de deelnemers aan het lustrum zich daar bewust van zijn, is twijfelachtig. Comenius zou zich enkele malen in zijn graf hebben omgedraaid, als hij de misinterpretatie van zijn filosofische principes had kunnen waarnemen.

Nicolette komt aan het einde van haar betoog tot een heldere, nauwelijks te vreten conclusie.
Een verhaal dat je wilt lezen en een verhaal dat je moet lezen om het verschil in belevingswerelden te begrijpen.

Klik voor meer informatie over Accentaigu en Nicolette Marié op de link hieronder.
Het artikel kun je lezen door te klikken op de link in de eerste regel, of hieronder.

meander

Accentaigu en Nicolette Marié

Klik HIER voor het artikel “Universele verlichting op z’n Gronings.”

Omzet ≠ Winst, Den Haag

Omzet ≠ Winst, Den Haag

Kosten?

Het rijk heeft de gasbaten structureel opgenomen in de begroting, ook voor de komende jaren. Onze regering boekt de omzet in als winst, omdat er in hun beleving geen kosten tegenover staan. De NAM (Shell en ExxonMobil) doen precies hetzelfde, alhoewel zij de zeer beperkte productiekosten niet kunnen negeren.
De bedrijfskosten voor mijnbouwschade zijn en worden niet meegenomen, behalve een enkele, schamele anderhalf miljard euro over een periode van jaren. Afgezet tegenover de 350 miljard winst voor Staat en NAM samen, sinds 1965, betekent die 1,5 miljard niet meer dan 0,4 procent van hun winst.
Stel je eens meubelwinkel voor, die de volledige omzet als winst beschouwt en die “winst” uitbetaalt aan de eigenaar. Hoe lang denk je dat die winkel zal bestaan?

40 Miljard

Indien het rijk vanaf nu gemiddeld 5 miljard euro per jaar uit de Groninger bodem haalt, dan zou minder dan de helft daarvan, ruim genoeg zijn. Genoeg om de komende tien jaar 30-40 miljard te investeren in preventie, herstel en compensatie in Groningen, Friesland en Drenthe. Gelet op de lage rente, gaat het structureel om 1 miljard tot 1,8 miljard euro per jaar. Veertig jaar lang, maximaal 1,8 miljard euro per jaar voor aflossingen en rente van de investeringen, die de komende tien jaar moeten worden gedaan. Het zijn de bedrijfskosten die nodig zijn om de nog op te pompen 100-125 miljard euro te genereren. Het zijn tevens de bedrijfskosten van de reeds binnengeharkte 350 miljard euro.

De bonus voor het rijk als gevolg van deze investeringen, bestaat uit de opbrengsten van BTW, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over die investeringen. Die bonus halveert de rekening voor het rijk tot maximaal 0,9 miljard euro per jaar en de economie wordt gestimuleerd. Minder uitkeringen, meer werkgelegenheid en vooral meer vertrouwen en tevredenheid.

Gratis GasGeld Pinnen

Toch zijn ze dat in Den Haag niet van plan, de heren Kamp en Dijsselbloem. Zij hebben de miljarden euro’s, die nog uit de bodem van Groningen moeten worden gehaald, al in hun begrotingen meegenomen en uitgegeven. Ruimte voor kosten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, is er niet. Van de integrale kostprijsmethode en het voorzichtigheids-beginsel, blijken ze nog nooit te hebben gehoord.
Zoals minster Henk Kamp vaak beweert: “Het geld is op.” Hij bedoelt dat het geld is opgemaakt, verjubeld nog voor het is verdiend. Het randstedelijke establishment heeft geen zin om te investeren in Groningen. Men geniet met volle teugen van de neokoloniale, gratis, Groningse, gasgeld-pinautomaat, die tot nu toe naar volle tevredenheid van regering en parlement functioneert.

pinautomaat

Meer dan geld

Gaat het dan alleen maar over geld? Nee, maar het geld is nodig om de veiligheid te garanderen en de wet correct toe te passen. Angst, emoties en psychische schade en als het mis gaat mogelijke doden en gewonden, kunnen en moeten worden voorkomen. Dat kan met een deel van het gasgeld dat nog uit de grond van Groningen wordt gehaald.

Het gaat niet over economisme, meneer Klaver van Groen Links. Het is pure, onvervalste, foutieve bedrijfsvoering, in combinatie met een groot gebrek aan politieke verantwoordelijkheid. Het is politiek geaccepteerde corruptie van het kabinet en Oost-Indisch wegkijken door de Tweede Kamer. Ze grijpen niet echt in en ze pakken niet echt door, waar Mijnbouwwet en Burgerlijk Wetboek worden omzeild. Waar methoden worden bedacht om rechtbanken buitenspel te zetten, of onbereikbaar te maken voor de Groningers.
Oorzaak van dit alles is een structurele verslaving aan Gratis Gas Tanken in Groningen. Ze beschouwen de volledige omzet als winst, terwijl de kosten van de omzet worden afgewenteld op de Groningers, die op de door Den Haag zo gekoesterde, gouden gasgeldkraan wonen.

omzet-is-geen-winst
Omzet is GEEN Winst, Den Haag. U bent moreel failliet.

 

Logo Meander


Wat is de integrale kostprijs?
Handleiding kostprijsberekening.
Voorzichtigheidsbeginsel
Gaswinning schaadt de gezondheid (Wetenschap)
Mijnbouwwet
Artikel 6.177 BW over mijnbouw(wet)

Schaamteloze Hebberigheid

Schaamteloze Hebberigheid

“Groningen heeft belang bij de aardbevingen.” Dat zei ze wel niet, mevrouw de advocaat Teuben, maar daar komt het wel op neer. Het voordeel voor Groningen is volgens haar een miljard euro, die is vrijgemaakt voor Groningen. Een miljard en let op het woordje vrijgemaakt, alsof het een gunst is.
Advocaten staan natuurlijk hun mannetje en in dit geval hun vrouwtje voor hun opdrachtgever, maar het spuien van onwaarheden en het schetsen van een gelogen beeld ten behoeve van de publieke opinie, dat de Groningers er dik aan verdienen, is een gotspe. Een schandelijke houding en immoreel gedrag, trouw uitgevoerd in opdracht van de NAM (lees Shell en ExxonMobil) en de Staat, hand in hand.
In Den Haag, in een goed afgesloten kamer, zat vandaag een minister te bulderen van het lachen. “Die is goed, de Groningers hebben baat bij de gaswinning. Ik had het zelf niet beter kunnen bedenken.”

De fysieke en psychische gevolgen worden gebagatelliseerd, want de god van goud en geld, de schijnheilige Mammon, is de drijfveer van de gulzige, hebberige regering en hun uitvoeringsorganen, NAM, EBN, Gasunie en Gasterra.
Den Haag heeft inmiddels in vijftig jaar 290 miljard euro verbrasten de toekomstige baten van om en nabij de 100 miljard euro zijn alvast verwerkt in de begrotingen voor de komende jaren. Er is geen ruimte meer voor kosten. De rekening van de vergeten kostprijs loopt inmiddels in de tientallen miljarden. Ze zijn het vergeten en doen hun best het voor altijd te vergeten.

De bewering dat de situatie niet levensgevaarlijk is, staat haaks op de opmerkingen van Kamp en de zijnen over een acceptabel dodenaantal bij een zware aardbeving. Het staat ook haaks op vastgestelde wetenschappelijke onzekerheden. Wat te denken van de tekst van Hans Alders en de NAM, dat de versterking van woningen, die bij een zware beving toch weer stuk gaan, slechts bedoeld is om de mensen op tijd te laten vluchten. Maar het is niet levensgevaarlijk en u hoeft niet bang te zijn.

addersEr is een kleine opening dankzij de advocaten en hun opdrachtgevers, de NAM en de Staat. Meander adviseert alle Groningers zich te laten onderzoeken door huisartsen en door de GGZ. Met rapporten van specialisten die verklaren wat er aan de hand is, gaan NAM en Staat akkoord, zoals vandaag bleek. Of… zou er dan een volgend nest met dikke, vette adders onder het gras vandaan kruipen.
Toch zou het beter zijn als alle Groningers zich laten onderzoeken, als aanvulling op deze rechtszaak, of in voorbereiding op het hoger beroep. Met tienduizenden tegelijk, want de beste actie is harde, onweerlegbare actie.

Meander kent een niet gering aantal mensen in Groningen, die zichtbaar last hebben van de gevolgen van de aardbevingen. Last hebben van de schade en de tergende, voortdurende onzekerheid. Veel van hen geven onder druk toe, want ze willen hun leven terug en dat weet de NAM en dat weet Henk Kamp.

Hebben, hebben, hebben. Meer, meer, meer. Doof, blind en gevoelloos zijn de exploitanten en profiteurs van de gaswinning en met hen, hun woordvoerders en advocaten. De Staat en de NAM zijn verworden tot schaamteloze hebberige hooligans, die dag in dag uit Groningen en de Groningers molesteren.

 

Logo Meander

 

http://nos.nl/artikel/2144534-staat-en-nam-geen-vergoeding-zonder-bewijs-psychisch-letsel.html

http://nos.nl/artikel/2144413-aardbeving-slachtoffers-willen-niet-per-se-geld-ze-willen-erkenning.html

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/170534/NAM-Inwoners-maken-niet-duidelijk-waarom-ze-recht-hebben-op-smartengeld

 

“Doe er wat aan!”

“Doe er wat aan!”

Foto: Kop-Hals-Romp-Boerderij (140 jaar oud) van de familie Ubels-Heite. Gesloopt in november 2016 als gevolg van talloze aardbevingen door de gaswinning.

 

Rapport Van Rossum

In maart 2015 bracht bureau Van Rossum een rapport uit in opdracht van de provincie Groningen. Ze onderzochten de versterkingsopgave op basis van de toen geldende kaart. Het resultaat was verbijsterend, want 212.500 woningen en 27.500 andere gebouwde objecten moesten worden versterkt. Als je uitgaat van de kosten van de versterking van de 1.650 huurwoningen met een gemiddeld bedrag van 50.000-100.000 euro per woning, dan kun je een eenvoudige vertaalslag maken voor alle woningen. Het gaat dan om 10 tot 20 miljard euro. Voor de overige, meestal grotere objecten, praat je zomaar over tonnen tot miljoenen per gebouw. Een goed voorbeeld is het Forum, waar 68 miljoen euro wordt betaald door de NAM om het gebouw aardbevingsbestendig te maken, waarmee de bouwkosten bijna op het dubbele komen van het oorspronkelijk geraamde bedrag. De grotere objecten versterken, kost eveneens 10 tot 20 miljard euro. De te repareren schade is in die berekeningen niet meegenomen. Zijn we er dan? Nee, dan zijn we er nog niet. De investeringen in de waterhuishouding en de infrastructuur kunnen nog eens vele miljarden kosten.
De waardevermindering laten we buiten beschouwing, omdat we er van uit mogen gaan, dat na versterking tegen zware aardbevingen en na schadeherstel, de waarde op een normaal peil terugkeert. De rekening van nalatigheid en wegkijken beloopt op grond van deze rapportage minimaal 20 tot 40 miljard euro.

Gevolgen

Op een aantal ministeries moeten diverse ambtenaren zijn flauwgevallen, hebben overgegeven, of ze zijn spontaan een sollicitatiebrief gaan schrijven. Enkele politici zagen hun toekomst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar waarom? Is het zo onredelijk, is het oneerlijk? Natuurlijk niet. Als de directie van de NAM en de regering van ons land van meet af aan maatregelen hadden genomen, in ieder geval vanaf 1993, toen het helder was dat de gevolgen van aardbevingen groot zouden zijn, dan hadden vele miljarden kunnen worden bespaard. Hebberigheid en onverantwoord bestuurlijk gedrag hebben geleid tot deze hoge, nog steeds oplopende rekening.

euro-stack1

Maar….. u raadt het al, of beter, u weet het al. Ze willen niet betalen en gaan niet betalen. Dus hoe stellen we ons dit dan voor? Wat vond plaats nadat het rapport Van Rossum openbaar werd? Hieronder een korte impressie van hoe het misschien is gegaan.

“Wat is er gebeurd?”

Daags na het uitkomen van het rapport zijn op het ministerie van Economische Zaken de minister en zijn team bijeen. Zeven ambtenaren en adviseurs zijn er niet, die hebben zich ziek gemeld. Terneergeslagen zit het spul bijeen en praat over het gedegen rapport van Van Rossum. Volgens Van Rossums rapport is het versterken van alle panden een schier onmogelijke opgave door de omvang. Het rapport heeft op onbedoelde manier gevolgen.
Een enkeling probeert het in de deprimerende bijeenkomst nog met: “Hoe kunnen we dat rapport onderuithalen, van tafel vegen?”, maar daar ziet niemand heil in. Gelukkig is er een kordate minister die zegt dat hij het gaat oplossen. Hij vraagt iedereen, om het rapport Van Rossum te vergeten en het nergens te noemen. “Dan ebt de aandacht voor dat rapport vanzelf weg”, zegt hij. Er wordt pro forma een controleonderzoek uitgevoerd, maar de resultaten daarvan wijken niet substantieel af van het rapport van bureau Van Rossum. Logischerwijs wordt aan dit vervolgrapport geen ruchtbaarheid gegeven.

“Doe er wat aan!”

Een paar dagen later zitten ene Henry en ene Hans bij de minister aan tafel, samen met twee experts van het KNMI. De minister vat de consequenties van het rapport samen en zegt dat het land deze kosten niet aan kan. Het nationale belang gaat voor. Hij kijkt naar het groepje mannen en zegt op harde toon: “Heren, dit kan niet, dit mag niet. Doe er wat aan!
En zo komt er een gewenste KNMI-kaart en weet bestuurder Henry wat er wetenschappelijk wel en niet relevant is, of anders gezegd, wat de minister beter uitkomt. Hij shopt net zolang tot hij de juiste wetenschappelijke HEMA-worst heeft gevonden, want daar houdt hij van en daar is hij goed in.

Hans praat ondertussen met belanghebbenden, vooral bedrijven en bestuurders en zegt dat alle bedachte oplossingen leuk en aardig zijn, maar dat er vanaf nu moet worden uitgevoerd. Jawel, dat klinkt krachtdadig en besluitvaardig, maar Hans bedoelt, uitvoeren op basis van maximale probleemverkleining ondersteund met overdonderende overrompelingstechnieken. Zo wordt het probleem voor de overheid teruggebracht tot enkele, overzichtelijke miljarden. En passant wordt op regenteske wijze de gehele provincie gereorganiseerd, zonder dat gemeenteraden of de bevolking er nog iets over te vertellen hebben, al denken ze dat dit wel het geval is.
De NCG, Hans Alders, krijgt het voor het zeggen, wat later overigens niet zo blijkt te zijn. De minister is en blijft de baas om het nationaal belang van de aandeelhouders van de NAM te verdedigen.

De NCG geeft zich al snel bloot door te zeggen, dat er geen draagvlak is voor een goede uitkoopregeling, omdat de burgemeesters er tegen zijn. Het draagvlak onder de bevolking is 100% en die stonden toch centraal? Nee, dat is een misvatting. Het zijn de terzake onbevoegde burgemeesters, waarvan namen noch aantallen worden genoemd die, optisch gezien, bepalen wat Hans al dan niet besluit. Niemand heeft het dan gedaan, komt dat even goed uit.
Als u het niet meer kunt volgen, dan is Hans geslaagd in een deel van zijn missie.
De minister heeft zijn zin en hoeft slechts de club die de NPR moet vaststellen, in toom houden. Het SodM (onderdeel van het ministerie van EZ) is mede door de goede relatie tussen de directeur (Oud-Shell) en de minister goed ingedamd.

Zo zou het gegaan kunnen zijn, als je let op hoe het in de praktijk verloopt en is verlopen.
Is dit allemaal dan zo erg? Ja, het is erg, heel erg, maar dit is niet het ergste.

Politiek?

De Kamerleden komen kuddegewijs langs in Groningen om te luisteren. Als ze terugreizen zijn ze alles al weer vergeten, deze ervaren, selectief Oostindisch dove politici, met name die van VVD en PvdA.
Nog erger is de beleefde omgang van de Statenleden van Groningen met de heer Alders, die in zijn antwoorden over alles heen blaast, maar geen echt inzicht zal en wil geven. Af en toe verschijnt Alders in de pers, als hij een individueel geval na maanden eindelijk heeft geregeld, of als hij op een middag vijf zaaltjes bezoekt om zijn korte mantra’s over de gehorige Groningers uit te storten.
Waarom doen de statenleden niets met het rapport, dat in opdracht van de provincie is gemaakt door Van Rossum? Is dat weggegooid geld? Is het een slecht bureau? Goed dan, de statenleden eisten duidelijkheid over de KNMI-kaart, maar is er verwezen naar het belangrijke en door hen betaalde rapport? Geen denken aan. Vanwaar die stilte? In ruil voor wat?

groningen-als-vlag-kopieNovember 2016

Inmiddels is het november 2016, één jaar nadat deze column oorspronkelijk werd geschreven. Heeft deze column aan constatering en feiten ingeboet? Is er iets ten gunste van de Groningers gebeurd? Nee. Het gasbesluit geldt inmiddels voor de komende vijf jaar en bezwaar maken kan niet gedurende die periode, met dank aan de PvdA, die wel kwam luisteren, maar niets heeft gehoord.

Hans Alders heeft enkele maanden geleden geroepen dat het maar om honderden gevallen gaat voor de versterking. Inmiddels wordt hij wat onrustig en ziet hij in dat het rapport van bureau Van Rossum waarschijnlijk meer waar is, dan gewenst. Durft hij dat hardop te zeggen? Het gaat ineens over 23.500 te versterken woningen.

Ik verbaas mij over het gemak, waarmee bestuurders zichzelf tegenwoordig wijs maken dat het wel zo moet, vanwege het landsbelang. Wat dat belang precies is en wat men daar voor over heeft, blijft onbesproken. Zeggen dat de veiligheid voorop staat, maar dan de veiligheid bedoelen van de gaslevering, de veiligheid van de rijksbegroting, de veiligheid van de bankrekening van de NAM en diens aandeelhouders. Zeggen dat de bevolking centraal staat en dan de Nederlandse bevolking die buiten Groningen woont, bedoelen. Het deel van de natie, dat geen last mag hebben van die zeurende, claimende, lastige, niet meewerkende Groningers. Groningen dat goed is voor vijf Kamerzetels, wordt electoraal beschouwd als een irrelevante, perifere factor.

Sloop & Nieuwbouw

Wellicht heeft Annemarie Heite gelijk. Haar boerderij is inmiddels gesloopt. Voor veel geld wordt een nieuwe woning gebouwd, waar ze zelf aan mee moeten betalen, maar dat hebben ze geaccepteerd, want ze willen hun leven terug. Een leven zonder angst en zonder zorgen.
Volgens Annemarie Heite is er maar een oplossing: Alles slopen en nieuw bouwen. Kosten? 50-100 miljard. Versterken is weggegooid geld, want een versterkte woning biedt de bewoner niet meer dan een kans om op tijd de woning te verlaten bij een zwaardere beving, kracht 4,5 of zwaarder. Het huis is na zo’n beving beschadigd tot wellicht total loss, afhankelijk van de kracht van de bevingen. Weggegooid geld dat versterken en relatief duur.
Er zijn er ook die zeggen dat er nooit een zware beving komt. Er is veel te weinig informatie en kennis beschikbaar om dat te kunnen zeggen. De echte wetenschap heeft nog geen echte kans gehad.

Doe er wat aan!

Ik woon niet eens in Groningen, maar ben wel geboren en heb er meer dan veertien jaar gewoond. Hoe is het mogelijk dat men zo met landgenoten en een hele provincie omgaat? Of is het de herhaling van de geschiedenis. zoals in Limburg.
Geachte volksvertegenwoordigers: Doe er wat aan!

Wat is uw mening?

meander

 

Schademeldingen Groningen geprojecteerd op Amsterdam