Geen Daden maar Woorden

Geen Daden maar Woorden

In de Verenigde Staten woedt een smerige oorlog. Een oorlog om het presidentschap van het machtigste land ter wereld. De twijfel over die machtigste positie is evident, omdat de republikeinse kandidaat beweert dat Amerika opnieuw wereldleider moet worden. In deze oorlog om die cruciale machtspositie doet zich in de vraag voor, of de nieuwe president, verstandig is, weloverwogen en integer. Per slot van rekening krijgt deze man of vrouw uitermate veel macht, zoals de mogelijkheid om met kernwapens te gaan smijten.
Donald, of zoals Obama hem consequent noemt, The Donald, is van mening dat de genoemde criteria niet relevant zijn. Zoals zijn voorbeelden, Poetin, Kim Jong-un, Erdogan, heeft Donald een hekel aan kritiek, tegenstanders en de media die volgens hem voortdurend tegen hem complotteren. Alle dingen die hij zelf zegt, ook de leugens die hij debiteert, worden waarheid op het moment dat hij ze uitspreekt. Zijn devote volgelingen of gelovigen, nemen zonder aarzelen alles aan wat hij zegt en beschouwen iedere negatieve opmerking over Donald, of beschuldigingen aan zijn adres, als geconstrueerde leugens van de Democraten.

Het is wellicht goed om er eens op een nuchtere manier naar te kijken en vast te stellen, dan wel te hopen, dat The Donald wellicht op een punt de waarheid spreekt, want als hij dat niet doet, dan is het niet best. Donald heeft enige tijd geleden voor of na het programma Acces Hollywood, seksueel agressieve uitspraken gedaan tijdens een gesprek met de gastheer van dat programma, Billy Bush. Hij gaf adviezen over de omgang met vrouwen voor beroemde mannen. Adviezen over seksueel ongewenste intimiteiten, naar voorbeeld van Donalds eigen gedrag. Toen de tape met zijn opmerkingen en adviezen uitlekte, deed hij het af als kleedkamerpraat. Op de vraag, of hij datgene wat hij gezegd had, ooit in de praktijk had gebracht, antwoordde Donald geïrriteerd en stellig ontkennend: “I did not do that”. Een tekst die erg veel lijkt op de ontkenning van Bill Clinton in 1998 over zijn relatie met Monica Lewinsky.

Naar aanleiding van Donalds uitspraken in het debat van zondag over de uitgelekte tape, duiken er sinds gisteren beschuldigingen op van dames die zijn betast, gezoend, of werden geconfronteerd met een plotsklaps binnenwandelende Donald, terwijl ze naakt, of halfnaakt waren. Donald en zijn campagnestaf ontkennen wederom hardnekkig: “It did not happen”.

Stel dat The Donald gelijk heeft en dat zou voor hem het beste zijn, dan blijft er desondanks een wezenlijk probleem over. Geldt dat “I did not do it” ook voor alle andere dingen die hij heeft gezegd? Komt uiteindelijk alle retoriek van Donald neer op: “Geen Daden maar Woorden”?

 
meander

Geef een reactie