Vooruitgang zonder verandering ?

Vooruitgang zonder verandering ?

De Amerikaanse droom, in het land van de onbegrensde mogelijkheden, blijkt niet zo eenvoudig te realiseren als het lijkt, omdat de gevestigde orde, die haar dromen al heeft waargemaakt, er te vuur en te zwaard voor waakt dat de dromen van anderen hun eigen droom benadelen.

De bescherming van grote, vaak internationale ondernemingen, ketens van bedrijven en invloedrijke belangenorganisaties, maken toetreding tot een bestaande markt een schier onmogelijke zaak, mede door de invloed van de lobbyisten op de autoriteiten. Het gaat soms zo ver dat je je regelmatig afvraagt, of de volksvertegenwoordigers, als verdedigers van bestaande grootmachten in het bedrijfsleven, zich nog wel bewust zijn van de consequenties van hun redeneringen en besluiten. Wordt het private recht van individuen niet met voeten getreden? Wat betekent het nog als je beweert in het land of the free te wonen, maar de vrijheid vooral wil beperken.

Een goed voorbeeld van een bedrijf dat men wil belemmeren is Airbnb. Airbnb is een organisatie die bemiddelt in de verhuur van particuliere woningen en andere verblijfs-mogelijkheden als tenten en campers. Het achterliggende principe is, dat een eigenaar en tevens bewoner zijn private woning tijdelijk verhuurt als hij of zij zelf niet thuis is. Dat kan voor korte of voor langere tijd.
Het is je goedrecht om je eigendom beschikbaar te stellen aan anderen, al dan niet tegen betaling. In sommige gevallen geschiedt het met gesloten beurzen en vinden er geen directe financiële transacties plaats.

Stel je voor dat je zes weken naar Australië wil en daar op drie verschillende locaties wilt verblijven. Dat kost veel geld en je moet nog zes jaar sparen, maar nu ga je dit jaar al met je gezin, omdat je dankzij Airbnb goedkoop een huis kunt huren. Jouw woning wordt in diezelfde periode verhuurd aan een Australisch gezin dat op bezoek gaat bij hun familie in Nederland. Airbnb regelt het en per saldo betaal je een klein bedrag, net als het Australische gezin. Dat is directe economie, dichtbij en eenvoudig. Een moderne versie van de eerste handel ooit, de ruilhandel.

airbnb-rebrand-by-designstudio_dezeen_468_8Airbnb is de marktplaats waar vraag en aanbod van tijdelijk wonen samenkomen. Airbnb verzorgt de boekingen en de financiële afhandeling. Een dienst in opdracht van verhuurders en huurders in een nieuwe markt met nieuwe mogelijkheden.
Airbnb zou, volgens de tegenstanders, een negatieve invloed hebben op het gebruik van hotels en pensions, hetgeen overigens nog nergens is aangetoond en daarom tot nu toe blijft bij een bewering. De nieuwe markt voor een tijdelijk onderkomen, blijkt het bezoek aan grote steden juist te stimuleren en maakt het, ook voor mensen die weinig financiële middelen hebben, mogelijk om elders te verblijven.

Toch willen de autoriteiten van de staat New York, Airbnb verbieden of beperken, omdat de belangenorganisaties van hotels en pensions dat willen. Het optreden van de overheids-bestuurders voor die belangenorganisaties, al dan niet in ruil voor een tegenprestatie, is geen kwestie van argumenten, maar een kwestie van vriendjespolitiek en misbruik van macht.
Argumenten die worden gebruikt om Airbnb te verbieden worden gezocht en schijnbaar gevonden in het feit dat de verhuurders geen belasting over inkomen betalen, het niet betalen van toeristenbelasting en het voor de overheid niet toegankelijke register van Airbnb.

Dat er regels zijn die niet passen bij nieuwe markten in een snel verder globaliserende wereld, is niet te wijten aan die nieuwe markten, maar aan verouderde regels en systemen. De problemen met belastingen en toegankelijkheid van registers zijn oplosbaar en Airbnb zal dat moeten en er zeker aan mee willen werken.
Op de keper beschouwd, blijft er maar een argument over, namelijk het beschermen van het marktaandeel van de hotel- en pensionwereld, zonder dat duidelijk wordt wat daar de voor- en nadelen van zijn en zonder dat er in de verste verte aanwijzingen zijn van een omzetdaling die te wijten is aan de activiteiten van Airbnb.
Wat voor de Verenigde Staten geldt, geldt ook voor de rest van de Westerse wereld. Airbnb, Uber en dergelijke marktbestormers worden met argusogen gevolgd, worden belemmerd, of worden verboden.

Airbnb heeft bijna een monopolie-positie verworven door de tijdelijke voorsprong. De vraag is of dat gezond is, maar een succesvol concept leidt tot toetreding van andere aanbieders.
Airbnb dient er voor te zorgen, dat iedereen die geld verdient met het verhuren van zijn of haar huis, dat inkomen opgeeft aan de fiscus en dat moet niet zo moeilijk zijn. Toeristenbelasting innen van mensen die verblijven in een andere dan hun eigen woonplaats is achterhaald. Vasthouden aan toeristenbelasting en daarmee grote nieuwe markten blokkeren is denken als Don Quichote. Bedenk een slimmere oplossing, want markten die niet werden bediend, worden nu wel bediend en dat is winst voor de economie.

Net als bij het taxivervoer door Uber, proberen gevestigde belangen de effecten van globalisering in te dammen, terwijl aan de andere kant ten behoeve van multinationals, grote handelsverdragen worden afgesloten, zogenaamd om de vrije markt een kans te geven.
De vrije markt bestaat uit vraag en aanbod, waarbij concurrentie plaatsvindt op basis van kwaliteit en prijs. De tijd van alles kunnen regelen en beschermen is voorbij. Geef ruimte aan particulier initiatief op kleine schaal en stem wetgeving en uitvoering er op af. Het oude loslaten en het nieuwe simpel houden, is de oplossing.
Bedenk met elkaar oplossingen in het belang van marktpartijen die zaken met elkaar willen doen. Dwing de vraagzijde niet in de richting van het aanbod door de gevestigde orde.
Ondertussen kan de overheid zich beter bezighouden met het tegengaan van de concentratie van macht in bedrijven, ook bij Airbnb en Uber, want dat zijn potentieel de volgende multinationals.

Vooruitgang zonder verandering is een illusie in een virtueel steeds kleiner wordende wereld.

meander

Geschreven naar aanleiding van een artikel in het NRC.
Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/20/new-york-bindt-strijd-aan-met-airbnb-4914291-a1527622

Geef een reactie