Archief van
Tag: Kust

Zee kust kerst

Zee kust kerst

zee kust kerst                

verdwenen vlokken           

vergeten vriezen          

nooit meer dooien        

zee kust warmte        


zee kust kerst            

wassend water

krimpend land                     

teveel niet genoeg          

zee kust minder            


zee kust kerst            

hoe vaak nog

voor wie nog

waarom nog

zee kust zee    

 

Meander      

“Zee Kust Kerst”: © Meander; 2 december 2019


Bewerking foto Internet: 2 december 2019

 


Meer gedichten over Zee, Kust en Strand van Meander? Klik HIER.

Stormvloed

Stormvloed

schelle, oranjerode luchten                      

voor een andere dag                   

resisteren, doch vervagen                           

grauwe verdonkering                                    

annonceert violente ongenade                         

van buitensporige neerslag                  

uit verduisterende stapelingen             

van dreigende watervormen            

tussen hemel en aarde                  


drammende wind

vlagerig wassend 

in kracht en gramschap

stuwt strandlopers

naar beschutting

eleveert het zilte, 

verwarde water

uit verdoolde oceanen

naar gezochte hoogten


zeewering vergeefs strijdend

tegen aanzwellende stormvloed,

gretig vretend aan duinen               

soevereine natuur              

oppermachtige kracht

teistert, kwelt, striemt, 

geselt en kastijdt de kust

herschept onafgebroken

haar grillige tableau                     


dromend één voelen

met temperamentvolle,

tomeloze ongeremdheid

vol ontzag en behagen

genieten van ongekend

dynamisch, onstuimig,         

meedogenloos schouwspel

miraculeus contrast

met ‘s anderendaags

 

Meander

 


“Stormvloed”: © Meander; Almere; 24 oktober 2018.


Lees ook: “Onweer aan Zee”, of “Verlaten.” 


Meer over stormvloed? Klik Hier. 


Meer over Storm en Noordwesterstorm? Klik Hier.

Dichter bij de Kust

Dichter bij de Kust

de kust is zijn kantoor                                      

geboortegrond van poëzie                                           

blik gericht naar overkant                                          

over Noordzee                                 

over branding                                 

over ‘t gulle strand                                   


prangende gedachten                                  

ontspruiten als springtij                               

aan onbevattelijk brein                             

banen onverbiddelijk                            

hun obligate weg                                     

naar overal


binair vastgelegde

in temporele eeuwigheid

geschetste woordbeelden

faciliteren lezer

in verplaatste beleving

van gestrande dichter


opeenvolgende percepties

als vanzelf samenstromend

in gebundelde associaties

die in vlagen

van wil en wens

worden beschreven

aan zijn bureau

aan de kust

 

Dichter

 

Meander

 

Voor alle gedichten van Meander over Zee, Kust en Strand, klik HIER!!!

 

 

                          

 

Afgescheurd

Afgescheurd

langzaam pende hij                                

de gedachten

over een mooie zondag                                  

op een blaadje                                          

op zijn linkerknie                                                  


vrijheid en zilte lucht                                    

opgesnoven aan de kust                                          

werden verhaald                                              

schommelend in een ei              

vol tastbare synergie                                         


vuur dat brandde                                          

uit pure lust                                    

straalde hen tegemoet                                                      

en baarde rust                                      


rozig, rijk en                                  

zeer voldaan                                                

de wangen rood gekleurd                                      

dat alles werd geschreven                                          

op een blaadje                                                        

dat was afgescheurd

 

Meander

 

Voor meer gedichten over Hart & Ziel, klik HIER.

ZeeSpiegel

ZeeSpiegel

De foto van Zeespiegel is gemaakt door Jan Koopmans


finale zon
verschuilt

tere regen
veegt verte

apodictisch
etaleert kust
een volmaakte
congruente
quasi illusie

summum
van antoniemen
in evidente
complementen

spiegelingen
in berustend water
van geluwde zee
openbaren
bezielde reflectie

 

Meander

‘Zeespiegel’: © Meander; 27 november 2017.


Zeespiegel is een gedicht voor de bundel: “Kus van de Zee.”


Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER.

Verlaten

Verlaten

Storm                                     

Raast                          

Wreed                       


Bandeloze                          

Golven                       

Vreten                    

Duinen                                


Striemende                                 

Wind                        

Schuurt                           

Stranden                        

Leeg                         


Verlaten

Zucht                                  

De kust

Verlaten                  

Verlost                 

Rust

 

Meander

Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER.

Verlaten, is een gedicht waarin de natuur wordt verbeeld, zoals we die regelmatig aan de kust ervaren. Het is tevens een metafoor voor het leven van de mens. De mens, dwarrelend in een voortdurend onrustige omgeving, verlangend naar stilte, rust, zelf zijn. De mens die kiest voor verloslaten en zo tot krachtige rust komt.
Door de omgeving te verloslaten, terwijl die om je heen blijft razen, ontstaat innerlijke rust en van daaruit kracht en inspiratie. Zee, Strand en Duin als totaliteit, is een omgeving waarin de mens zich kan hervinden, omdat de natuur daar een spiegel van de ziel kan zijn.

 

Gouden Kus(t)

Gouden Kus(t)

Gouden foto’s gemaakt door Roel van Steinvoorn van De Zee Kust. 7 november 2017 tegen zonsondergang

Gouden

betoverend avondlicht

vertrouwend op de nacht                              

wanneer heelal, lucht,                          

zee en strand                             

tezamen vloeien                            

in gouden glans                           

aan Noordzee’s kust                             


glanzend                            

gloeiend                          

gevend                       

goud                            

waarmee de zee                      

welterusten kust

 

Meander

Meer gedichten over Zee, Kust en Strand? Klik HIER.

 

Strandpaal

Strandpaal

                        

Gepaste Afstand                      

Naar noord                           

Naar zuid                      

Gezamenlijk eenzaam


Naamgever                          

Ontmoetingspunt                      

Prestatiemaat                       

Verdwijnend


Hard                         

Onwrikbaar                        

Standvastig                          

Verwerend                       


Onafgebroken                           

In weer en wind                          

Vergeefs waakzame                       

zekerheid                           


Trotserend                        

in schoonheid                     

Stoer                          

in eenvoud                   

 

Meander

Over de strandpaal die volgens Rijkswaterstaat niet meer nodig is, maar toch blijft staan. Strandpalen, symbool van onwrikbare duidelijkheid, maar evenzo vol van tegenstellingen. De strandpaal een cultuurhistorisch object met recht op eeuwigheid. De herinneringen die velen van ons bewaren aan de lange wandelingen van paal 3 naar paal 21, of nog verder.
De zekerheid die de palen geven, zonder dat wij noch de paal weten welke zekerheid dat is. De schijnbare of wellicht werkelijke veiligheid die de strandpalen uitstralen door hun robuuste verschijning. Ze staan er altijd, ongeacht.


Informatie over de strandpaal? Klik HIER, of HIER, of HIER.

Voor informatie over de relatie tussen strandpaviljoens en strandpalen van Texel, klik HIER.

Voor foto’s van strandpalen op Vlieland, klik HIER.

 

 

 

Foto: Meander.

Jutter voor altijd

Jutter voor altijd

 

jutter zonder rust          

jutter zonder spijt          

jutten langs de kust         

jutter voor altijd        


jutten, dagen, nachten      

van onvoorspelbaarheid        

lijdzaam is het wachten          

op wat de zee bereidt              


turend in de storm    

over schuimend strand

ontwarend vage vorm

door branding aangerand              


twijfel en mysterie        

spoelen aan op ‘t strand        

jutten een ware kunst          

vergt creatieve hand            


jutter gaat beladen        

meermaals op en neer        

selecteert zijn toekomst            

keer op keer op keer          


jutten is zijn lijden

verslaafd aan onverwacht

bestuurd door getijden

zo leeft hij dag en nacht        


aan de Noordzeekust

jutter onbenijd      

jutten doelbewust 

jutter voor altijd      

 

 

Meander

“Jutter voor altijd”: © Meander; oktober 2017.

 

Foto: Internet; (ANW; Publiek Domein)

Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER. 

 

 

De verhalen, de beelden en de films over de strandjutter. Wie kent ze niet.
De eeuwige strijd tussen het jutten der eilandbewoners en de strandvonder namens de overheid. De strandvonder, die alles moet laten liggen als de jutters het niet ophalen. Wat zou u doen, indien de toekijkende overheid de waarde claimt die ze niet verdienen en de eerlijke vinder met 10% fooi wegsturen? Zij die het strand onvermoeibaar na iedere storm schoon maken, laten zich de wet niet voorschrijven en de les niet lezen door een ambtenaar die eigenlijk stiekem de jutter wil zijn.

De romantiek van de ruwe bolster, de door weer en wind geharde man, of vrouw, die met liefde, uit nood en/of plezier de stranden afstruinen, afschuimen. Ze nemen mee wat van hun gading is, kiezen wat ze nodig hebben, kunnen verkopen, of ruilen. Een vrij beroep verbonden met de natuur. Wie wil niet die juttende menselijke Albatros zijn? De vrij vliegende vogel zonder binding. Aan de ene kant is het ons te wild, te onzeker, maar aan de andere kant vinden wij de strandjutter een held en wilden we dat wij het waren, die dag en nacht, bij tij en ontij één zijn met zee, storm, strand en stuivend zand.

 

 

 

Voor informatie over Strandjutten, klik HIER.                                              

 

 

De Zee Kust

De Zee Kust

vochtige lippen van de zee                    

beroeren je gemoed                            

geboren in oceanen                       

gepassioneerde groet                       


hand van onstuimige wind                     

woelend door je haren                   

masserend, jagend zand                        

tomeloos ervaren                    

op banken beukende branding                   

brengen het bedaren                       


de zee omarmt bezield                         

de kern van jouw bestaan                    

deinende bescherming                      

waarin je kunt laten gaan                    

verstrengeld met de kust                

hartstochtelijk samengaan                         


tijdloos vrijend met de zee                        

komt iedereen tot rust                     

een ieder die beseft                       

dat de zee je kust                            

 

 

Meander

“De Zee Kust”: © Meander; Noordzeekust, 30 augustus 2017.

Foto: Bewerking van een foto met kussende lippen: augustus 2017.

Het gedicht is geschreven op grond van de eigen ervaringen en die van anderen. Hun verhalen en belevenissen aan de kust brachten woorden samen. Dit gedicht is bedoeld als troost en is bedoeld als stimulans om naar het strand te gaan en de zee, de duinen en het strand te ervaren.

Meer gedichten over Zee en meer, Klik HIER.  

De Zee is helend en heilzaam. Klik HIER.