Omzet ≠ Winst, Den Haag

Omzet ≠ Winst, Den Haag

Kosten?

Het rijk heeft de gasbaten structureel opgenomen in de begroting, ook voor de komende jaren. Onze regering boekt de omzet in als winst, omdat er in hun beleving geen kosten tegenover staan. De NAM (Shell en ExxonMobil) doen precies hetzelfde, alhoewel zij de zeer beperkte productiekosten niet kunnen negeren.
De bedrijfskosten voor mijnbouwschade zijn en worden niet meegenomen, behalve een enkele, schamele anderhalf miljard euro over een periode van jaren. Afgezet tegenover de 350 miljard winst voor Staat en NAM samen, sinds 1965, betekent die 1,5 miljard niet meer dan 0,4 procent van hun winst.
Stel je eens meubelwinkel voor, die de volledige omzet als winst beschouwt en die “winst” uitbetaalt aan de eigenaar. Hoe lang denk je dat die winkel zal bestaan?

40 Miljard

Indien het rijk vanaf nu gemiddeld 5 miljard euro per jaar uit de Groninger bodem haalt, dan zou minder dan de helft daarvan, ruim genoeg zijn. Genoeg om de komende tien jaar 30-40 miljard te investeren in preventie, herstel en compensatie in Groningen, Friesland en Drenthe. Gelet op de lage rente, gaat het structureel om 1 miljard tot 1,8 miljard euro per jaar. Veertig jaar lang, maximaal 1,8 miljard euro per jaar voor aflossingen en rente van de investeringen, die de komende tien jaar moeten worden gedaan. Het zijn de bedrijfskosten die nodig zijn om de nog op te pompen 100-125 miljard euro te genereren. Het zijn tevens de bedrijfskosten van de reeds binnengeharkte 350 miljard euro.

De bonus voor het rijk als gevolg van deze investeringen, bestaat uit de opbrengsten van BTW, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over die investeringen. Die bonus halveert de rekening voor het rijk tot maximaal 0,9 miljard euro per jaar en de economie wordt gestimuleerd. Minder uitkeringen, meer werkgelegenheid en vooral meer vertrouwen en tevredenheid.

Gratis GasGeld Pinnen

Toch zijn ze dat in Den Haag niet van plan, de heren Kamp en Dijsselbloem. Zij hebben de miljarden euro’s, die nog uit de bodem van Groningen moeten worden gehaald, al in hun begrotingen meegenomen en uitgegeven. Ruimte voor kosten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, is er niet. Van de integrale kostprijsmethode en het voorzichtigheids-beginsel, blijken ze nog nooit te hebben gehoord.
Zoals minster Henk Kamp vaak beweert: “Het geld is op.” Hij bedoelt dat het geld is opgemaakt, verjubeld nog voor het is verdiend. Het randstedelijke establishment heeft geen zin om te investeren in Groningen. Men geniet met volle teugen van de neokoloniale, gratis, Groningse, gasgeld-pinautomaat, die tot nu toe naar volle tevredenheid van regering en parlement functioneert.

pinautomaat

Meer dan geld

Gaat het dan alleen maar over geld? Nee, maar het geld is nodig om de veiligheid te garanderen en de wet correct toe te passen. Angst, emoties en psychische schade en als het mis gaat mogelijke doden en gewonden, kunnen en moeten worden voorkomen. Dat kan met een deel van het gasgeld dat nog uit de grond van Groningen wordt gehaald.

Het gaat niet over economisme, meneer Klaver van Groen Links. Het is pure, onvervalste, foutieve bedrijfsvoering, in combinatie met een groot gebrek aan politieke verantwoordelijkheid. Het is politiek geaccepteerde corruptie van het kabinet en Oost-Indisch wegkijken door de Tweede Kamer. Ze grijpen niet echt in en ze pakken niet echt door, waar Mijnbouwwet en Burgerlijk Wetboek worden omzeild. Waar methoden worden bedacht om rechtbanken buitenspel te zetten, of onbereikbaar te maken voor de Groningers.
Oorzaak van dit alles is een structurele verslaving aan Gratis Gas Tanken in Groningen. Ze beschouwen de volledige omzet als winst, terwijl de kosten van de omzet worden afgewenteld op de Groningers, die op de door Den Haag zo gekoesterde, gouden gasgeldkraan wonen.

omzet-is-geen-winst
Omzet is GEEN Winst, Den Haag. U bent moreel failliet.

 

Logo Meander


Wat is de integrale kostprijs?
Handleiding kostprijsberekening.
Voorzichtigheidsbeginsel
Gaswinning schaadt de gezondheid (Wetenschap)
Mijnbouwwet
Artikel 6.177 BW over mijnbouw(wet)

Eén gedachte over “ Omzet ≠ Winst, Den Haag

Geef een reactie