Hand aan de Kraan? Een fabeltje!

Hand aan de Kraan? Een fabeltje!

Blanco

Het aantal Groningse aardbevingen per jaar, per gewonnen (miljard) m3 gas, blijft stijgen.
De som van de kracht van de aardbevingen in Groningen per jaar, per gewonnen (miljard) m3 gas blijft stijgen.
Het fabeltje van hand aan de kraan is desinformatie, of beter gezegd, nepnieuws.
De gaswinning in Groningen moet per direct worden gestopt.

In dit artikel wordt aangetoond dat “hand aan de kraan” een fabeltje is. De kraan moet NU dicht. Het is al te laat voor alle ellende die de Groningers nog over zich heen krijgen, maar door nu te stoppen, kan veel erger worden voorkomen.


2008 tot en met 2017

In onderstaande grafiek ziet u van 2008 tot en met 2017:
–   de gaswinning in Groningen in miljarden m3 per jaar,
–   het aantal aardbevingen in Groningen per jaar en
–   de som van de kracht van die bevingen per jaar

fabeltje
Grafiek 1

Reeds in deze grafiek valt op, dat de dalende lijn van de gaswinning niet wordt gevolgd door een lager aantal aardbevingen en een lagere som van de kracht van die aardbevingen. Het aantal aardbevingen per jaar stijgt nog steeds en de som van de kracht van de aardbevingen per jaar neemt nog steeds toe.
De gaswinning is gehalveerd ten opzichte van 2013 (een piekjaar), maar het aantal aardbevingen is hoger dan ooit en de som van de kracht van de bevingen is niet gehalveerd.


Aardbevingen en som kracht aardbevingen per (miljard) gewonnen m3 gas

In de tabel op de volgende pagina en de twee daarbij behorende grafieken, is te zien dat het aantal aardbevingen per
jaar, per (miljard) gewonnen m3 gas blijft stijgen. Dat geldt ook voor de som van de kracht van de aardbevingen per
jaar, per (miljard) gewonnen m3 gas.
Door het aantal aardbevingen per jaar te vergelijken met de hoeveelheid gaswinning per jaar, ontstaat een zuiverder beeld van de relatie tussen gaswinning en aardbevingen per jaar. Dat geldt evenzo voor de gaswinning en de som van de kracht van de bevingen. Wat ook opvalt, is dat de gemiddelde seismiciteit per beving ruim 20% hoger is dan in 2016 en dat dit in de laatste vier maanden van 2017 zelfs oploopt naar 40% hogere gemiddelde seismiciteit per beving.

Tabel 2008 tot en met 2017. Gaswinning, Aardbevingen en som kracht aardbevingen in Groningen
fabeltje
De hoeveelheid gewonnen gas in 2017 is gebaseerd op de cijfers van de NAM.

 

fabeltje
Grafiek 2: Aantal aardbevingen per jaar, per miljard gewonnen m3 gas
fabeltje
Grafiek 3: Som van de kracht van de aardbevingen per jaar, per miljard gewonnen m3 gas

Als de hand aan de kraan zou werken, dan zou het aantal bevingen niet mogen stijgen, niet gelijk mogen blijven, maar sterk moeten dalen. De lijn in grafiek 2 zou vlak moeten blijven, of zelfs moeten dalen. Precies hetzelfde geldt voor de som van de kracht van de bevingen per jaar (grafiek 3).

“Hand aan de kraan” kan op grond van deze feiten naar het rijk der fabelen worden verwezen.
Boeiende vragen die als gevolg van deze conclusie naar voren komen, zijn:
–   waarom vertelt men die onwaarheden?
–   waarom doen zoveel bestuurders en anderen alsof het waar is?
–   waarom cultiveert men deze desinformatie, dit nepnieuws?

In een artikel van de NOS (https://nos.nl/artikel/2168874-kamp-gaat-gaswinning-groningen-beperken-na-advies.html) beweert de heer Meijdam zonder blikken of blozen, dat de hand aan de kraan wordt gehouden om bij veranderende informatie in te grijpen. Je reinste kletskoek, zoals blijkt. Een bestuurlijk verzinseltje, net als de aardbevingscontouren.

2016 versus 2017

Wim Blanken publiceert op zijn pagina www.bevinggevoeld.nl. Hij toonde op 31 december 2017 op een andere manier aan dat “hand aan de kraan” een fabeltje is.
De gaswinning is de afgelopen jaren verschoven van het noorden (Loppersum en omgeving) naar het zuidwesten en het oosten. Waarom is de seismiciteit en het aantal aardbevingen, van 2016 naar 2017, dan in belangrijke mate naar het noorden verschoven en niet naar het zuidwesten en het oosten?
Als “hand aan de kraan” zou werken, dan zou het aantal bevingen en de seismiciteit in het noorden inmiddels drastisch lager moeten zijn, maar dat is niet het geval, zoals blijkt uit onderstaande plaatjes van de seismiciteit en het aantal bevingen in 2016 en 2017. Het neemt zelfs toe in het noorden.

fabeltje
Seismiciteit en aardbevingen 2016 Groningen

 

fabeltje
Seismiciteit en aardbevingen 2017 Groningen

 

Wat is er aan de hand?

Wat is er dan de hand? Welke logica past wel?
In ieder geval de logica van het voorzichtigheidsbeginsel. Als je niet zeker weet of het veilig is, doe het dan niet. Maar…, dat kan niet want de veiligheid van de levering gaat voor de veiligheid van mensen, zo is de Haagse redenering. De contracten met andere landen en internationale bedrijven zijn belangrijker dan de veiligheid van de eigen bevolking. Dat dit strijdig is met de beginselen van ons staatsbestel, daar staat blijkbaar niemand (meer) bij stil.

Het KNMI stelt inmiddels dat de seismiciteit licht is toegenomen, maar relateert dat nog niet aan de hoeveelheid gewonnen gas, zoals in dit artikel wel wordt gedaan. In hetzelfde bericht zegt men dat nu meer lichte aardbevingen kunnen worden waargenomen dan voor 2015, maar uit de geregistreerde bevingen blijkt dat niet.
Het KNMI kijkt vooral naar bevingen met een kracht boven 1.5 op de schaal van Richter. Men beweert dat er dan pas schade kan zijn aan gebouwen. Dat is nooit bewezen, maar slechts een, voor de overheid en de NAM, comfortabele aanname.
Dit artikel gaat uit van de feiten en de cijfers, zoals die bekend zijn. In dit artikel wordt geen rekening gehouden met aannames en allerlei redeneringen die het probleem kleiner schrijven en praten. Hoe comfortabel de leugens politiek ook zijn, als het niet waar is, is het niet waar.

Wat zou wel een redelijke verklaring kunnen zijn?


Cumulatief effect

Inmiddels is 2.100 miljard m3 gas (75%) van de beschikbare 2.800 miljard m3 gas gewonnen.
In de onderstaande grafiek (1965 tot en met 2017) geven de grijze balken de gaswinning per jaar weer en laat de rode lijn het aantal aardbevingen per jaar zien.

fabeltje
Grafiek 4: Gaswinning en aantal aardbevingen 1963 tot en met 2017

Uit deze informatie blijkt nogmaals dat er geen enkel verband is tussen de gaswinning per jaar en de aardbevingen per jaar, of de som van de kracht van de bevingen per jaar. Je kunt daarom niet onderbouwd concluderen, dat gecontroleerd gas winnen mogelijk is. Sterker nog het is onzin. Men wint gas naar economische behoefte en praat er een verhaaltje bij om het volk zoet te houden.
Waarom waren er geen aardbevingen in de jaren ’70/’80 toen de gaswinning meer dan 10 jaar hoger was, dan ooit daarna?
Waarom pas aardbevingen vanaf 1993?

Gelet op de hier gepresenteerde gegevens, zou je kunnen zeggen, dat de aardbevingen van nu, wellicht het gevolg zijn van de extreem hoge gaswinning in de jaren ‘70/’80. Het is echter waarschijnlijker dat het cumulatieve effect van de gaswinning de Groningse bodem zeer instabiel heeft gemaakt. De met de gaswinning gepaard gaande drukverlaging in de gashoudende zandsteenlaag van ca. 360 bar in 1963 naar minder dan ca. 60 bar in 2018, veroorzaakt die instabiliteit.    Instabiliteit die op middellange en lange termijn zeer ernstige consequenties zou kunnen hebben. Hoe ernstig weet niemand, omdat het onderzoek zich niet richt op de ernst van de consequenties, maar op het ontkennen van die consequenties. Doorgaan met de gaswinning, zal die instabiliteit verder kunnen vergroten.


Verontrustend beeld

Dit artikel toont een verontrustend beeld. Een beeld dat consequent door opeenvolgende kabinetten, de Shell, ExxonMobil en haar uitvoeringsbedrijf de NAM, wordt ontkend. Zij ontkennen, zonder voor hun beweringen ook maar het geringste bewijs te leveren.

Tonen deze cijfers onomstotelijk aan dat het cumulatieve effect van de gaswinning en de er mee gepaard gaande drukverlaging, verantwoordelijk zijn voor het hoge en stijgende aantal aardbevingen? Dat kun je niet met 100 % zekerheid zeggen, omdat het niet is onderzocht. Omdat men het niet wilde onderzoeken?
De in dit artikel gepresenteerde cijfers geven een beeld dat de redenering over een cumulatief effect ondersteunt. Dezelfde cijfers maken tevens duidelijk, dat de onwaarheden en de desinformatie van bestuurders en ondernemingen op eenvoudige wijze worden gelogenstraft.


Stop de gaswinning

De gaswinning moet worden gestopt. Laat die 700 miljard m3 gas (25 % van de voorraad) in de bodem zitten. Maak de bodem van Groningen niet nog instabieler. De resterende 700 miljard m3 gas winnen, betekent dat het probleem met minstens 1/3 kan worden vergroot (700/2.100).

Voor allen die al op voorhand deze notitie en de conclusies afwijzen, is het handig om te weten, dat de informatie en gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op cijfers van het KNMI (http://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/all_induced.pdf) en de cijfers van de NAM (www.nam.nl menukeuze Feiten en Cijfers: gaswinning en aardbevingen).


Groningse nieuwjaarsboodschap

Voor onze regering, de Tweede en Eerste Kamer, de provinciale en lokale bestuurders heb ik de volgende Groningse nieuwjaarsboodschap.
“Neem dit artikel en de gepresenteerde cijfers ter harte. Hand aan de kraan is een fabeltje. Probeer niet weer in de stuip van gewenste ontkenning te duiken en probeer u niet wederom te verstoppen. Maak u gereed om de gaswinning met onmiddellijke ingang te stoppen. Maak u gereed om de komende 10 tot 20 jaar, miljarden per jaar in de rijksbegroting op te nemen voor Groningen. Alleen op die manier kunt u de catastrofe die Groningen meemaakt nog enigszins dempen en kunt u nog iets goed maken. Laat 2018 het jaar zijn, waarin Groningen recht wordt gedaan.”

Meander

Verwijzingen:

Voor een overzicht van meer gegevens, zie www.bevinggevoeld.nl

Twitter 31 december 2017 Wim Blanken: Klik HIER.

KNMI over seismiciteit, klik HIER

Artikel NOS, klik HIER.

Provinciale Staten vóór Gaswinning met hand aan de kraan. Klik HIER.

Waddenvereniging: “Hand aan de kraan-principe werkt niet.” Klik HIER.

22 gedachten over “Hand aan de Kraan? Een fabeltje!

 1. Wetenschappelijk interessant verslag, Folkert.
  Goed dat je hier aandacht voor vraagt. Ik heb het gedeeld.
  We mogen ons steeds bewustzijn van politieke keuzen en ook met groene energiemaatschappijen(maar waar halen zij het gas vandaan?)…

 2. Dit is te dom voor woorden. De schaal van richter is logaritmisch. Dwz voor dezelfde hoeveelheid energie die vrijkomt bij een beving van 2.0 heb je 10x een beving van 10 nodig, geen 2. Het aantal bevingen stijgt welleswaar, maar de totale seismische energie daalt. En fors zelfs, beneden alle prognoses.

  1. Dank voor jouw reactie.
   Geen nieuws en daar draait het niet om.
   Aardbevingen op geringere diepte en in een bewegelijke laag, hebben een zwaardere impact dan in een rotsachtige bodem op diepte.
   De gemiddelde seismiciteit per beving is in 2017 22% hoger dan in 2016. In de laatste vier maanden van 2017 liep dat op naar 40% hoger dan in 2016.
   Belangrijker is dat bij een al vier jaar dalende gaswinning, het aantal aardbevingen niet daalt. Dus Hand aan de Kraan? Een bestuurlijk verzinseltje om de te ondernemen acties verder te vertragen.
   Weet jij waarom er in de jaren 70 en 80 bij een gaswinning van gemiddeld 60 miljard m3, geen aardbevingen waren?
   Kun je uitleggen waarom het aantal aardbevingen niet daalt, maar stijgt?
   Per saldo is er maar een finale conclusie: Aardbevingen zijn onvoorspelbaar, maar als je in de grond blijft roeren, vergroot je de kans er op wel.
   Te weinig onderzoek en te weinig feiten, behalve de cijfers vanaf 1963 tot en met nu.
   100.000 panden / objecten met schade en vermoedelijk meer. Velen melden niet eens, omdat ze denken dat het toch geen zin heeft.
   89 objecten reeds gesloopt en er staan er nog veel meer op de rol.
   Hoe los jij het op?
   Een di g is helder. Als je nu stopt met gas winnen, is het ook al te laat, maar het maakt het in ieder geval niet nog erger.

   1. Je kunt vragen stellen, maar daarom zijn je antwoorden nog niet juist. En je cijfers/berekeningen kloppen niet. Alle seismologen zijn het erover eens dat de seismiciteit van het Groningse gasveld gedaald is.

   2. Jaja, en zijn dat diezelfde seismologen die alle schadegevallen voorspellen? Zijn dat de seismologen die sinds 1960 zeiden dat er geen consequenties waren van de gaswinning, sterker nog, dat er geen aardbevingen zouden komen?
    Ik heb geen berekeningen gemaakt, Erik. Ik heb de cijfers van de NAM en het KNMI gebruikt en heel simpel berekend hoeveel aardbevingen er waren de afgelopen 10 jaar per miljard m3 gewonnen gas. Als hand aan de kraan zou werken, dan zou het aantal bevingen per (miljard) m3 gewonnen gas toch minimaal gelijk moeten blijven, of nog beter moeten dalen. Of ben je het niet eens met de brongegevens? Dat zou jammer zijn, want de tabel is geheel gebaseerd op cijfers van de NAM en het KNMI, dus de berekeningen kunnen niet fout zijn.
    Wat je bedoelt is dat ik die deling niet mag, of kan maken. Maar… waarom niet?
    Ik toon aan dat de relatie tussen de hoogte van de gaswinning en het aantal aardbevingen, niet bestaat.
    Voorts is het zo, dat de som van de kracht van de bevingen vanzelfsprekend samenhangt met de hoeveelheid bevingen, dus kij je naar de gemiddelde seismiciteit per beving.
    Overigens stel ook het5 KNMI dat de seismiciteit in 2017 is toegenomen, zie link in het artikel.
    Overigens is helder dat de seismiciteit naar het Noorden verschuift, terwijl juist daar nauwelijks nog gas wordt gewonnen. (Cijfers van Wim Blanken (een expert)

    Om je voor te zijn: De nieuwste (uitstel-reactie) is, dat het systeem van hand aan de kraan nog niet lang genoeg is toegepast. Hahaha en wat betekenen al die cijfers vanaf 1963 dan?

    Ik krijg op geen enkele vraag van “critici” antwoorden. Slechts de badinerende reactie, dat ik het niet snap, het niet kan begrijpen, enzovoort.
    Als je echt wilt discussiëren moet je maar met onderbouwde argumenten omen en aantonen waar en wanneer Han aan de Kraan heeft gewerkt in geheel Groningen.
    Dat kan niet Erik en dat weet je ook.

    300 miljard euro uit Groningen halen en nog te beroerd zijn ze in Den Haag om 20-30 miljard te reserveren voor versterking en herstel. En nu willen ze de laatste 125 miljard ook nog aan de staatskas toevoegen, met alle risico’s van dien.

    Ik hoop eigenlijk oprecht dat ik ongelijk heb, maar er is geen enkel feit, geen enkel bewijs dat dit niet zo is. Critici zeggen wel, maar onderbouwen niet. En roepen dat alle seismologen iets vinden (hetgeen je niet kunt aantonen) is geen argument. Vinden is niet aantonen, of onderbouwen.
    Wat ik doe met beschikbare cijfers is laten zien dat er geen verbanden zijn tussen acties per jaar of plek, maar dat de cumulatieve destabilisering van de Groningse bodem de boosdoener ZOU KUNNEN zijn.

    Roepen dat je gelijk hebt en dat een ander dom is, geeft je wel het gevoel dat je gelijk hebt, maar dat is dan ook alles.

   3. Ik heb al met Sintubin gecommuniceerd en ken het stuk, maar het blijft hetzelfde, op mijn vragen krijg ik nooit antwoord. Omdat mijn vragen ongemakkelijk zijn en omdat mijn vragen de Wet van Gutenberg feitelijk in twijfel trekken. Waarom? Omdat de ondergrond van Groningen niet dezelfde is als de ondergrond waarop deze wet gebaseerd is. Idem voor de diepte van de aardbevingen en de oorzaak van de aardbevingen (gaswinning). Maar goed, nogmaals: Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik laat de gegevens en informatie zien uit verschillende en andere invalshoeken. Invalshoeken die niet passen bij het bestaande wetenschappelijk kader. Lastig hè, maar daar ben ik dan ook bestuurlijk informatiekundige voor. Niets is alleen maar wat het lijkt, vooral niet als we het om allerlei redenen in beschikbare modellen willen plaatsen.
    Laten we eens zien wat het komende decennium brengt en hoe bijvoorbeeld bij een toch onverwachte zwaardere aardbeving allerlei dingen worden beweerd die dat ook weer moeten verklaren binnen het model waar het nu niet in past.
    Kanttekening is, dat ik van mening ben, dat mensen als Manuel Sintubin en bijvoorbeeld 5 andere in NL onbekende, maar internationaal erkende geologen zich eens 10-20 jaar over de seismiciteit van Groningen zouden moeten buigen en er ook de gegevens van de afgelopen 100 jaar bij moeten betrekken. Dan doen we aan wetenschap.
    Fijne dag.

 3. Ooit sprak ik hoge Gasunieman ( 1980 ong.) die mij verzekerde dat gasvoorraad niet eindig is en steds van onderuit wordt aangevuld maar , zei hij waarschuwend, wel heb je dan compressoren nodig en aardbevingen zouden volgen …………………. goede voorspelling van dia man die mij dit niet mocht vertellen ;hij is later uit beeld verdwenen bij Gasunie jajaja We worden massaal bedonderd

   1. Ach ja en maar doen alsof het allemaal wel meevalt.
    3.4 is ook een feit in een gebied waar al twee jaar of langer nauwelijks nog gas wordt gewonnen.

   2. Jouw reacties staan allemaal openbaar.
    Geef maar eens antwoord op alle door mij gestelde vragen, aub.
    En op deze: Wat is jouw oplossing voor de Groningers, die hen recht doet en niet uit hun recht op huis en haard stoot.

   3. Ehhh… waar past dit precies? Mede in relatie tot haast geen gaswinning, bijna 3 jaar en…. andere aardbevingen in 2017?
    Is er op grond van “die feiten” nu kans op een beving tussen de 2.5 en 4.5?

    Zesde aardbeving in korte tijd
    Het is de zesde aardbeving met als epicentrum Zeerijp in iets meer dan een maand tijd. Ook in december was het vijf keer raak:

    – 1 december 12:33 uur: 1.7 in Zeerijp
    – 1 december 22.05 uur: 1.3 in Zeerijp
    – 22 december 20:40 uur: 1.7 in Zeerijp
    – 22 december 21:06 uur: 0.4 in Zeerijp
    – 30 december 00:15 uur: 1.4 in Zeerijp
    – 8 januari 2018 – 15:01 uur: 3.4 in Zeerijp

Geef een reactie