Flexzwervers 1

Flexzwervers 1

Deel 1 tot en met deel 6 van Flexzwervers, leggen de basis voor de overige afleveringen.


3-68-2063

 

Siem van der Molen stapte in de shuttle die hem naar de conjunctie zou brengen. Hij had zojuist de deur van zijn Tiny-House definitief achter zich gesloten om toe te treden tot de groeiende groep van flexzwervers. De compacte, slimme woning zou door de coördinator van de vereniging van bewoners worden verkocht. Een residu van naar schatting honderdduizend eenheden zou op zijn liquiditeit worden bijgeschreven. Het beheer van zijn liquiditeit liet hij tegen een geringe vergoeding over aan een rentmeester. Rentmeesters waren zo’n twintig jaar geleden in ere hersteld, na het definitieve debacle van de bancaire economie. Hun taken waren uitgebreid naar het beheer van alle bezittingen van individuen.

Met een klein rolkoffertje, dat ook als rugzak kon worden gedragen trok hij voor onbepaalde tijd de wijde wereld in. Vanaf nu was hij professioneel en erkend flexzwerver met wisselende verblijfslocaties en inzet van denk- en spierkracht naar eigen wens en inspelend op de behoeften van ruilers. Ruilers waren individuen die iets over hadden, in natura of liquide eenheden, voor een dienst of materie van flexzwervers, of andere aanbieders. Het zijn van ruiler was een kortetermijnpositie van een blijver, een groeier, of een zwerver. Het was de partiële fase van een individu die duurde tot de wens was vervuld.

Het flexzwerven was de afgelopen jaren met name onder dertigers in zwang gekomen. Flexzwerven was uitgelokt door de ogenschijnlijk volledige individualisering en de gepersonifieerde democratisering. Het werd flexzwervers een stuk eenvoudiger gemaakt door de wereldwijde acceptatie van Skyway. Skyway had ultrasnelle railverbindingen over de gehele wereld gerealiseerd voor alle type trajecten. De tunnel onder de Beringstraat had het grootste deel van de wereld bereikbaar gemaakt binnen een transitietijd van maximaal elf uur. Soortgelijke verbindingen in de vorm van tunnels en bruggen tussen de eilanden van Indonesië, naar Japan en naar Australië hadden in de jaren daarna het netwerk robuuster gemaakt. De eilandengroepen en eilanden in de oceanen bleven vanwege de afstanden buiten het netwerk, evenals Nieuw-Zeeland en IJsland. De Herverenigde Naties had een groot deel van de oceanen, inclusief bijna geheel Oceanië, de status ongerept toegekend. Dit betekende dat er beperkt gevlogen en gevaren mocht worden.

Het grootste gedeelte van de maatschappij bestond nog uit blijvers en groeiers. Zwervers waren vroeger een onbestemde groep, die met de nek werden aangekeken. Tegenwoordig werd er naar hen opgezien. Ze waren in de ogen van de meeste blijvers de vrije elite, die zich had ontworsteld aan veel verplichtingen. Om aan het beeld te voldoen, had de groep zichzelf de naam Flexzwervers gegeven, al wist niemand wanneer en door wie dat was bedacht.

De reis verliep zoals altijd, uitermate comfortabel. Hij sliep vijf uur. Gedurende die periode werd zijn persoonlijke omgeving omsloten met een ondoorzichtige kap. De rest van de tijd las hij een verhaal, nam hij nieuwe informatie op en genoot hij van een driedimensionale, holografische film. Tijdens zijn slaap nam hij informatie op, die hij de komende tijd nodig had voor zijn activiteiten. De informatie was triviaal en niet gevoelig. Het meeste was een bevestiging, maar werd verstrekt om te worden verbonden met andere reeds opgenomen informatie en met een geringe hoeveelheid nieuwe gegevens en informatie. In het tweede deel van zijn slaap leerde hij in veertien minuten vier procent van het Japans en scoorde hij zeventien procent voortgang. De rest van de cursus was voor de komende vijfenveertig dagen ingepland. De informatieverwerking geschiedde geheel onbewust, alhoewel het van te voren was ingepland.

Je merkte niet dat je reisde. Het was alsof je in een hotel was, met een eigen kamer, een restaurant, een virtuele tuin en zelfs een terras en live muziek, als je dat wilde. Alles werd beleefd als echt en als je er niet op lette, was dat precies de ervaring die het teweeg moest brengen, om de gecalculeerde, substantiële rust te bieden.

conjunction

Zeven minuten en veertig kilometer na zijn vertrek stapte Siem uit. Na een korte controle door de zachte, lichtblauwe veiligheidsrobots, stapte hij op een lopende band om de tweehonderd meter naar de globe-shuttle af te leggen. Hij zou zonder tussenstops van Amsterdam naar Tokio worden verplaatst en daar over acht uur en zevenenveertig minuten aankomen, zag hij op zijn N-watch toen de serie van zeven shuttles vertrok.

Bestellen en reserveren van een transitie, geschiedde spraak gestuurd. Een wederzijdse bevestiging leverde een verzekerde plaats in de shuttle op en transitiefee werd op de liquiditeit van de passagier in mindering gebracht. De frequentie van de shuttleseries was zo hoog, dat er nagenoeg altijd plaats was.

In het begin was men nogal sceptisch geweest, maar na de eerste lokale en regionale successen was Skyway in minder dan tien jaar een begrip geworden, zoals de trein dat in vroeger dagen had gedaan. Het verschil was, dat de op zonne- wind- en getijdenenergie aangedreven krachtcentrales, die de benodigde energie leverden, geen enkele vervuiling tot gevolg hadden. Het energieverbruik was laag, er was geen personeel nodig en door massaproductie waren de shuttles zo betaalbaar, dat reizigers tegen lage transitiefees werden verplaatst, terwijl de deelnemers in Skyway hun liquiditeit vorstelijk zagen toenemen.

Siem had een flink pakket deelname-eenheden in Skyway, wat vooral het gevolg was van de gedurfde en vooruitziende blik van zijn vader in 2016. Die had met een deel van zijn spaargeld toen al aandelen gekocht. De supporters en durvers van de initiële jaren van Skyway werden fors beloond toen de shuttles, wijk, stad, regio, landen en tenslotte de gehele globe veroverden. De aandelen waren na de monetaire Apocalyps, omgezet in deelnemers-eenheden, die iedere jaar werden omgezet van verwachte waarde naar genormaliseerde eenheden. Siem bezat meer dan achthonderd miljoen van die eenheden en dan te bedenken dat het tarief voor een reis van Amsterdam naar Tokio maar driehonderd eenheden was en hij als premium-deelnemer maar de helft van die fee hoefde te verrekenen.

Siem liet de bespiegelingen over de ontwikkeling van Skyway achter zich, bestelde een vegadiner en luisterde naar een multidimensionaal concert van Mozart, dat dankzij zijn N-watch en een nanosensechip door zijn hersens werd ervaren, zonder dat anderen het hoorden. Na het diner stuurde hij een zwerverskusbericht de wereld in en wachtte af. Het bericht had zich in een oogwenk verspreid als een sensitief web binnen een haalbaar bereik van zijn aankomstconjunctie.

Yukoyi reageerde als eerste. “Ben in Tokio, vanavond 22.00 Skycon 33-56?” Ze had in het Japans gesproken, maar Siem hoorde het in het Nederlands. Gelukkig sprak iedereen Engels tegenwoordig, want de autovertaler vond hij te onpersoonlijk voor een persoonlijke ontmoeting met een vrouw als Yukoyi Sumita. Dat hij Japans leerde, hoefde zij nog niet te weten. Hij bevestigde haar voorstel en sloot daarmee de zwerfkus af voor anderen.
Skycon 33-56 was een lokale conjunctie, vier minuten verder met de stadsshuttle vanaf zijn aankomstconjunctie. Hij wist in ieder geval waar hij zou overnachten en met wie, maar wat hem te wachten stond, dat wist hij nog niet.

Wordt vervolgd…..

 

meander

Een N-watch, of nervewatch is een polsband, ketting, broche of riem, die gebruikt wordt als communicatiemiddel met anderen, maar ook voor een betere aansturing van en door de hersenen. Het is een verbaal gestuurd communicatie-instrument. Mensen die het zich kunnen veroorloven, laten een of meer nanosensechips in hun hersens en zenuwstelsel plaatsen om met behulp van de nervewatch waarnemingen te ervaren die  beperkt blijven tot de eigen beleving. als dat gewenst is.

Een nanosensechip is een minuscule chip die in de bloedbaan wordt gebracht en door middel van afstandsbesturing op de juiste plaats in het lichaam wordt gebracht, waar het wordt ingekapseld.

Eens per acht dagen een vervolg van Flexzwervers.

3 gedachten over “Flexzwervers 1

  1. Dankjewel voor de reactie.
   Lees ook de colofon van Flexzwervers.
   Het wordt in de loop der tijd knap spannend.
   Als je correcties, of suggesties hebt, zijn die van harte welkom.

Geef een reactie