Archief van
Tag: Ongekende

Waar

Waar

zielen die elkaar beroeren                                 

zielen in ontdekkingsdans                          

balancerend langs contouren                                

zielen in zichzelf althans                                            


zoekend naar het onbekende                                      

behoedzaam op de tast                                     

nieuwsgierig naar het ongekende                                  

zuiver, om wat is gekrast                          


overstromend beider ziel                                 

in de maalstroom naar elkaar                                 

liefde, sterk en toch fragiel                                     

zielen worden samen waar                                                             

 

Meander

Een gedicht over de ware ontmoeting van twee zielen. Tot elkaar aangetrokken door zichzelf, al zolang als ze waren.
Aan het begin van een nieuwe weg, iedere dag. Zeker en onzeker, voorzichtig en gedurfd. Nieuwsgierig en dansend, altijd maar dansend op het ritme van het gevoel, onderwijl alle sluiers afwerpend, omdat de ontmoeting nooit is uitgegroeid.

Klik voor meer gedichten van Meander op: www.meanderblog.nl/catergory/gedichten

“Waar” is een van de gedichten in een reeks over het ware zijn. Het binnenste van de mens dat niet in de mens zit, of in de mensheid, maar er is. Diepste gevoelens en bewegingen van het zijn en worden. Wat we zijn, groeit altijd verder ongeacht of het slechts dit ene leven is, of dat het meer is op andere momenten en tijden, voorzover dat begrip moment en tijd een relevant toepasbaar begrip is.