Archief van
Tag: Zee

Zee kust kerst

Zee kust kerst

zee kust kerst                

verdwenen vlokken           

vergeten vriezen          

nooit meer dooien        

zee kust warmte        


zee kust kerst            

wassend water

krimpend land                     

teveel niet genoeg          

zee kust minder            


zee kust kerst            

hoe vaak nog

voor wie nog

waarom nog

zee kust zee    

 

Meander      

“Zee Kust Kerst”: © Meander; 2 december 2019


Bewerking foto Internet: 2 december 2019

 


Meer gedichten over Zee, Kust en Strand van Meander? Klik HIER.

Zij niet zonder zee

Zij niet zonder zee

zonder te weten                                       

hoe verder te gaan                                  

hoe verder te willen                              

doorkruist ze duinen                             

keert haar schreden                            

kiest het pad                            

naar zee en strand


klimmen en dalen

door ‘t mulle zand

naar lonkend strand

aan verlaten kust

afbuigend naar noord

om niet te snel

aan briesende branding

te geraken


waarom nog verder

wat is er nog

meer dan het was

waarom moeten

als niet kunnen

de wens verwoordt

om niet te leven

niet meer te zijn


ze wendt haar hoofd

beziet de zee

de branding

de alles verzwelgende

hoge golven

krachtige naweeën 

van late lentestorm


roep van de zee

niet zonder haar

en zij niet zonder zee

 

Meander


‘Zij niet zonder zee’: © Meander; 7 juni 2018.  


Foto: Briesende branding; 
© Meander; 11 augustus 2019. 

Voor meer gedichten van Meander, kies Zee, Kust en Strand, of Hart & Ziel.

ZeeSpiegel

ZeeSpiegel

De foto van Zeespiegel is gemaakt door Jan Koopmans


finale zon
verschuilt

tere regen
veegt verte

apodictisch
etaleert kust
een volmaakte
congruente
quasi illusie

summum
van antoniemen
in evidente
complementen

spiegelingen
in berustend water
van geluwde zee
openbaren
bezielde reflectie

 

Meander

‘Zeespiegel’: © Meander; 27 november 2017.


Zeespiegel is een gedicht voor de bundel: “Kus van de Zee.”


Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER.

Gouden Kus(t)

Gouden Kus(t)

Gouden foto’s gemaakt door Roel van Steinvoorn van De Zee Kust. 7 november 2017 tegen zonsondergang

Gouden

betoverend avondlicht

vertrouwend op de nacht                              

wanneer heelal, lucht,                          

zee en strand                             

tezamen vloeien                            

in gouden glans                           

aan Noordzee’s kust                             


glanzend                            

gloeiend                          

gevend                       

goud                            

waarmee de zee                      

welterusten kust

 

Meander

Meer gedichten over Zee, Kust en Strand? Klik HIER.

 

Moord aan Zee

Moord aan Zee

zijn loerende ogen                                    

zeearend’s scherpe blik                                  

beziet het prooienrijk                                           

Noordzee’s kust vol overvloed                                         


gecontroleerd duikend                                        

in bijna vrije val                                    

vervaarlijk naar benee

schiet zijn prooi snel tegemoet                                      


spontane moord aan zee

een scherpe rauwe kreet                            

waarna vorstelijk maal                                  

als loon voor betoonde moed            


Meander

“Moord aan Zee”: © Meander; Almere; 2 november 2017.

De natuur is eerlijk en hard. Niet wreed. Nee, ze is oprecht. Prooi en jager houden elkaar in stand.
Moord en opoffering aan zee de natuurlijke balans van repetitieve continuïteit.
In Nederland broeden nu verschillende paren.


Meer over de Zeearend in Nederland, klik HIER.


Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER.

Zilveren Zee

Zilveren Zee

Zon                         

Zee                     

Samen                        

Zilver                    


Samen                         

Schitteren                         

Tegemoet                         


Samen                         

Zeggen                             

Het is goed

 

Meander

 

 

Strandpaal

Strandpaal

                        

Gepaste Afstand                      

Naar noord                           

Naar zuid                      

Gezamenlijk eenzaam


Naamgever                          

Ontmoetingspunt                      

Prestatiemaat                       

Verdwijnend


Hard                         

Onwrikbaar                        

Standvastig                          

Verwerend                       


Onafgebroken                           

In weer en wind                          

Vergeefs waakzame                       

zekerheid                           


Trotserend                        

in schoonheid                     

Stoer                          

in eenvoud                   

 

Meander

Over de strandpaal die volgens Rijkswaterstaat niet meer nodig is, maar toch blijft staan. Strandpalen, symbool van onwrikbare duidelijkheid, maar evenzo vol van tegenstellingen. De strandpaal een cultuurhistorisch object met recht op eeuwigheid. De herinneringen die velen van ons bewaren aan de lange wandelingen van paal 3 naar paal 21, of nog verder.
De zekerheid die de palen geven, zonder dat wij noch de paal weten welke zekerheid dat is. De schijnbare of wellicht werkelijke veiligheid die de strandpalen uitstralen door hun robuuste verschijning. Ze staan er altijd, ongeacht.


Informatie over de strandpaal? Klik HIER, of HIER, of HIER.

Voor informatie over de relatie tussen strandpaviljoens en strandpalen van Texel, klik HIER.

Voor foto’s van strandpalen op Vlieland, klik HIER.

 

 

 

Foto: Meander.

Jutter voor altijd

Jutter voor altijd

 

jutter zonder rust          

jutter zonder spijt          

jutten langs de kust         

jutter voor altijd        


jutten, dagen, nachten      

van onvoorspelbaarheid        

lijdzaam is het wachten          

op wat de zee bereidt              


turend in de storm    

over schuimend strand

ontwarend vage vorm

door branding aangerand              


twijfel en mysterie        

spoelen aan op ‘t strand        

jutten een ware kunst          

vergt creatieve hand            


jutter gaat beladen        

meermaals op en neer        

selecteert zijn toekomst            

keer op keer op keer          


jutten is zijn lijden

verslaafd aan onverwacht

bestuurd door getijden

zo leeft hij dag en nacht        


aan de Noordzeekust

jutter onbenijd      

jutten doelbewust 

jutter voor altijd      

 

 

Meander

“Jutter voor altijd”: © Meander; oktober 2017.

 

Foto: Internet; (ANW; Publiek Domein)

Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER. 

 

 

De verhalen, de beelden en de films over de strandjutter. Wie kent ze niet.
De eeuwige strijd tussen het jutten der eilandbewoners en de strandvonder namens de overheid. De strandvonder, die alles moet laten liggen als de jutters het niet ophalen. Wat zou u doen, indien de toekijkende overheid de waarde claimt die ze niet verdienen en de eerlijke vinder met 10% fooi wegsturen? Zij die het strand onvermoeibaar na iedere storm schoon maken, laten zich de wet niet voorschrijven en de les niet lezen door een ambtenaar die eigenlijk stiekem de jutter wil zijn.

De romantiek van de ruwe bolster, de door weer en wind geharde man, of vrouw, die met liefde, uit nood en/of plezier de stranden afstruinen, afschuimen. Ze nemen mee wat van hun gading is, kiezen wat ze nodig hebben, kunnen verkopen, of ruilen. Een vrij beroep verbonden met de natuur. Wie wil niet die juttende menselijke Albatros zijn? De vrij vliegende vogel zonder binding. Aan de ene kant is het ons te wild, te onzeker, maar aan de andere kant vinden wij de strandjutter een held en wilden we dat wij het waren, die dag en nacht, bij tij en ontij één zijn met zee, storm, strand en stuivend zand.

 

 

 

Voor informatie over Strandjutten, klik HIER.                                              

 

 

Begerige Branding

Begerige Branding

Foto: Meander.

 

Bruisende, brullende, brekende branding                                            


Daverend donderend, duikend op ‘t strand                                               


Spetterend spattend, springend uiteen                                                    


Sissend en schuimend, schuift zee aan land                        

                              

 

Meander

 

Voor alle gedichten van Meander over de zee en de kust, klik HIER.

De Zee Kust

De Zee Kust

vochtige lippen van de zee                    

beroeren je gemoed                            

geboren in oceanen                       

gepassioneerde groet                       


hand van onstuimige wind                     

woelend door je haren                   

masserend, jagend zand                        

tomeloos ervaren                    

op banken beukende branding                   

brengen het bedaren                       


de zee omarmt bezield                         

de kern van jouw bestaan                    

deinende bescherming                      

waarin je kunt laten gaan                    

verstrengeld met de kust                

hartstochtelijk samengaan                         


tijdloos vrijend met de zee                        

komt iedereen tot rust                     

een ieder die beseft                       

dat de zee je kust                            

 

 

Meander

“De Zee Kust”: © Meander; Noordzeekust, 30 augustus 2017.

Foto: Bewerking van een foto met kussende lippen: augustus 2017.

Het gedicht is geschreven op grond van de eigen ervaringen en die van anderen. Hun verhalen en belevenissen aan de kust brachten woorden samen. Dit gedicht is bedoeld als troost en is bedoeld als stimulans om naar het strand te gaan en de zee, de duinen en het strand te ervaren.

Meer gedichten over Zee en meer, Klik HIER.  

De Zee is helend en heilzaam. Klik HIER.