Archief van
Tag: Branding

Dichter bij de Kust

Dichter bij de Kust

de kust is zijn kantoor                                      

geboortegrond van poëzie                                           

blik gericht naar overkant                                          

over Noordzee                                 

over branding                                 

over ‘t gulle strand                                   


prangende gedachten                                  

ontspruiten als springtij                               

aan onbevattelijk brein                             

banen onverbiddelijk                            

hun obligate weg                                     

naar overal


binair vastgelegde

in temporele eeuwigheid

geschetste woordbeelden

faciliteren lezer

in verplaatste beleving

van gestrande dichter


opeenvolgende percepties

als vanzelf samenstromend

in gebundelde associaties

die in vlagen

van wil en wens

worden beschreven

aan zijn bureau

aan de kust

 

Dichter

 

Meander

 

Voor alle gedichten van Meander over Zee, Kust en Strand, klik HIER!!!

 

 

                          

 

Jutter voor altijd

Jutter voor altijd

 

jutter zonder rust          

jutter zonder spijt          

jutten langs de kust         

jutter voor altijd        


jutten, dagen, nachten      

van onvoorspelbaarheid        

lijdzaam is het wachten          

op wat de zee bereidt              


turend in de storm    

over schuimend strand

ontwarend vage vorm

door branding aangerand              


twijfel en mysterie        

spoelen aan op ‘t strand        

jutten een ware kunst          

vergt creatieve hand            


jutter gaat beladen        

meermaals op en neer        

selecteert zijn toekomst            

keer op keer op keer          


jutten is zijn lijden

verslaafd aan onverwacht

bestuurd door getijden

zo leeft hij dag en nacht        


aan de Noordzeekust

jutter onbenijd      

jutten doelbewust 

jutter voor altijd      

 

 

Meander

“Jutter voor altijd”: © Meander; oktober 2017.

 

Foto: Internet; (ANW; Publiek Domein)

Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER. 

 

 

De verhalen, de beelden en de films over de strandjutter. Wie kent ze niet.
De eeuwige strijd tussen het jutten der eilandbewoners en de strandvonder namens de overheid. De strandvonder, die alles moet laten liggen als de jutters het niet ophalen. Wat zou u doen, indien de toekijkende overheid de waarde claimt die ze niet verdienen en de eerlijke vinder met 10% fooi wegsturen? Zij die het strand onvermoeibaar na iedere storm schoon maken, laten zich de wet niet voorschrijven en de les niet lezen door een ambtenaar die eigenlijk stiekem de jutter wil zijn.

De romantiek van de ruwe bolster, de door weer en wind geharde man, of vrouw, die met liefde, uit nood en/of plezier de stranden afstruinen, afschuimen. Ze nemen mee wat van hun gading is, kiezen wat ze nodig hebben, kunnen verkopen, of ruilen. Een vrij beroep verbonden met de natuur. Wie wil niet die juttende menselijke Albatros zijn? De vrij vliegende vogel zonder binding. Aan de ene kant is het ons te wild, te onzeker, maar aan de andere kant vinden wij de strandjutter een held en wilden we dat wij het waren, die dag en nacht, bij tij en ontij één zijn met zee, storm, strand en stuivend zand.

 

 

 

Voor informatie over Strandjutten, klik HIER.                                              

 

 

Begerige Branding

Begerige Branding

Foto: Meander.

 

Bruisende, brullende, brekende branding                                            


Daverend donderend, duikend op ‘t strand                                               


Spetterend spattend, springend uiteen                                                    


Sissend en schuimend, schuift zee aan land                        

                              

 

Meander

 

Voor alle gedichten van Meander over de zee en de kust, klik HIER.

De Zee Kust

De Zee Kust

vochtige lippen van de zee                    

beroeren je gemoed                            

geboren in oceanen                       

gepassioneerde groet                       


hand van onstuimige wind                     

woelend door je haren                   

masserend, jagend zand                        

tomeloos ervaren                    

op banken beukende branding                   

brengen het bedaren                       


de zee omarmt bezield                         

de kern van jouw bestaan                    

deinende bescherming                      

waarin je kunt laten gaan                    

verstrengeld met de kust                

hartstochtelijk samengaan                         


tijdloos vrijend met de zee                        

komt iedereen tot rust                     

een ieder die beseft                       

dat de zee je kust                            

 

 

Meander

“De Zee Kust”: © Meander; Noordzeekust, 30 augustus 2017.

Foto: Bewerking van een foto met kussende lippen: augustus 2017.

Het gedicht is geschreven op grond van de eigen ervaringen en die van anderen. Hun verhalen en belevenissen aan de kust brachten woorden samen. Dit gedicht is bedoeld als troost en is bedoeld als stimulans om naar het strand te gaan en de zee, de duinen en het strand te ervaren.

Meer gedichten over Zee en meer, Klik HIER.  

De Zee is helend en heilzaam. Klik HIER.