Overgeleverd aan de Overheid

Overgeleverd aan de Overheid

Groningers worden overgeleverd aan de willekeur, grillen en belangen van de overheid. Het wijzigen van de mijnbouwwet heeft maar één doel, het uitschakelen van de privaatrechter.

Als het kabinet zijn zin krijgt, wordt aan alle Groningers met aardbevingsschade definitief een kans op onafhankelijk recht ontnomen. Nu de gaswinning mogelijk op een eind loopt en in 2030 waarschijnlijk naar nul gaat, maar de schade nog jaren en jaren door zal gaan, wil de overheid af van het recht van de Groningers om hun schade te claimen bij de privaatrechter. Waarom? Dat is een goede vraag. Waarom zou de overheid dat willen?

De successen van bijvoorbeeld Leny en Hiltje Zwarberg, of de familie Ubels-Heite, zijn te danken aan het privaat recht. In het geval van Leny en Hiltje Zwarberg gaat het om duidelijke uitspraken van de rechter die evenzo kunnen gelden voor alle anderen. Met of zonder omgekeerde bewijslast is het evident dat wie schade veroorzaakt, die schade moet vergoeden. In het geval van de familie Ubels-Heite heeft het privaatrecht en de op grond daarvan veroorzaakte druk op de NAM geleid tot een schikking. Een schikking, mede gebaseerd op de wens van Albert Ubels en Annemarie Heite om hun leven terug te willen. En er zijn veel meer individuele en collectieve successen.

Waarom wil de overheid er dan vanaf? De overheid wil er vanaf, omdat scheiding der machten via het privaatrecht het beste tot uiting komt en de overheid geen invloed heeft op de uitspraken van de privaatrechter, tenzij ze de wet verandert. En dat is nu precies wat de regering wil. De wet veranderen, omdat de schadevergoedingen en versterkingen kunnen oplopen tot “ongewenst” hoge bedragen en de regering weinig instrumenten heeft om dat te voorkomen.
Na ruim 50 jaar gaswinning en bijna 300 miljard euro baten voor de rijksoverheid, wil de regering de versterking en schadevergoeding regelen via het publiek recht en op die manier beperken.

Er zijn mensen, zelfs deskundigen, die dat een goede weg vinden. Dat de overheid sinds augustus 2012 (aardbeving Huizinge) nauwelijks iets teweeg heeft gebracht, geen enkele afspraak over versterking van woningen heeft gehaald (bij lange na niet), wachtlijsten niet weg heeft kunnen werken en er van enige voortgang of versnelling geen sprake is, is de voorstanders van een publieke regeling ontgaan. Zij beroepen zich op het regelmatig gepresenteerde goede nieuws dat vervolgens in de praktijk weliswaar tot niets leidt, maar daar verdiepen ze zich niet. Ze nemen niet waar dat het aan uitvoering schort.

Alle oude schadegevallen moeten worden afgehandeld, maar dat gaat niet snel genoeg vindt minister Wiebes. Vanwaar die haast? Vanwaar de intimiderende druk die de NAM toepast? Het antwoord is simpel. Lopende zaken vallen niet onder een gewijzigde wet. Hetgeen nogmaals aantoont dat het wijzigen van de wet geen ander doel heeft dan de kosten van herstel en versterking te beperken.

De heer Wiebes (minister van Economische Zaken) heeft veel, heel veel beloofd, maar er is helemaal niets van gerealiseerd tot op heden en het lijkt er niet op dat zijn beloftes waar zullen worden gemaakt. Een van die beloftes is volstrekte onafhankelijkheid, hetgeen bij een publieke behandeling van de schademeldingen en versterkingen niet met droge ogen kan worden volgehouden. In de praktijk blijkt dat de NAM, die zich nergens meer mee mag bemoeien behalve met gaswinning, zich overal mee bemoeit en altijd ten nadele van de slachtoffers van de gaswinning in Groningen. Men is niet in staat om de benodigde versterking te organiseren en derhalve wordt de onafhankelijkheid uit het raam gegooid door adviseurs die met de NAM samenwerkten, of medewerkers van het CVW in te schakelen. Ondertussen wil men van de contra-expertise af.

Op een gehaaide manier worden de Groningers weer in het pak genaaid door een volgende minister en de door hem aangestelde, ja-knikkende paladijnen. Maatschappelijke organisaties die formeel niemand vertegenwoordigen en democratisch niet controleerbaar zijn, maar om onbegrijpelijke redenen altijd weer meegaan met de rijksoverheid, worden gebruikt als legitimatie. Bestuurders van diverse gremia lopen mee en worden beloond met een pot geld van 1,15 miljard euro die kan worden besteed aan overigens belangrijke projecten voor Groningen.

Henk Kamp zei al tegen de benadeelde Groningers en tegen de Tweede Kamer dat een gang naar de rechter moest worden voorkomen (Follow The Money; 3 augustus 2016). De mogelijkheid tot een gang naar de rechter werd gebruuskeerd, hetgeen geheel in strijd is met de uitgangspunten van ons recht. De overheid dient de toegang tot de rechter te bevorderen en niet te belemmeren. De verzekeraars willen Groningers die nog geen rechtsbijstandsverzekering hebben, nog steeds niet verzekeren. Zelfs de provincie Groningen is niet bereid om een fonds ter beschikking te stellen voor mensen die wel willen/moeten procederen, maar dat niet kunnen betalen.

Er is maar een weg om te winnen voor de Groningers en dat is de gang naar de privaat rechter, ongeacht een wetswijziging. Het selectief, regionaal uitschakelen van die delen van het Burgerlijk Wetboek die over schadevergoeding gaan, is in strijd met gelijke behandeling. Het is aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer om de foute (gelegenheids) wijzigingen van de Mijnbouwwet te voorkomen.

De regering kan en zal er alles aan doen om te voorkomen dat de begroting te zwaar wordt belast met consequenties van fouten uit het verleden en het heden. Die rekening wordt bij de Groningers neergelegd. Geld is belangrijker geworden dan recht en gelijkberechtiging. De trias politica wordt sluipend afgebroken en de Groningers worden overgeleverd aan de overheid, zonder enige zekerheid.

 

 

Meander

“Overgeleverd aan de Overheid”: © Meander; Almere; 3 november 2018.

13 gedachten over “Overgeleverd aan de Overheid

 1. Ooit geloofde ik in een verantwoordelijke overheid.
  Een overheid die de inwoners van dit land verzorgt en beschermt. Een overheid die de belangen van de inwoners verdedigt.

  Nu blijkt dat de overheid de grootste vijand en belager is van dit land ….

  Bezorgde groet,

 2. Dit is een hele ware weergave van het proces waar we als Groningers in vastlopen. De overheid komt totaal niet voor zijn burgers op. Geld is de belangrijkste drijfveer. Van NAM cq Shell weet je dat geld hun drijfveer is. We weten nu ook hoe de Shell verweven is in onze maatschappij. Taxateurs, bouwbedrijven, verzekeringen, onderzoeksburo’s, onderwijs, etc. Overal heeft Shell de vingers achter en de overheid loopt aan hun leiband. De Shell heeft zoveel invloed dat de overheid voor hen door de knieën is gegaan om privaatrecht te vervangen door bestuursrecht. en de rechtsbijstandsverzekeringen vergoeden geen bestuursrecht procedure. Groningers zitten volledig klem. Dit artikel zou overal wijd en zijd verspreid moeten worden.

  1. Dankjewel. We zijn het eens. Ik vertel dit verhaal al vanaf 2014, maar menigeen zegt, dat een gang naar de rechter niet haalbaar is. Als je niet gaat is dat zeker waar en krijg je gelijk. Ik heb bewondering voor de helden Annemarie Heite, Albert Ubels, Leny en Hiltje Zwarberg en met hen anderen die het vertikken om op te geven.

 3. Dat zal niet gebouren moet betaal worden alle schade ben je niet tevrijden naar rechter gat rechter overheid uitschakelen wij betalen niet meer hypotheek dan gaan wij toch naar rechter en hypotheek betaal overheid

 4. Ter aanvulling op dit uitstekende artikel: onder bestuursrecht heeft de overheid het recht om een deel van de schade af te wentelen op de gedupeerde onder de titel “aanvaardbaar maatschappelijk risico” zoals dat ook gaat rondom Schiphol en in planschade procedures. In de nieuwe omgevingswet is het eigen risico minimaal 5%.

 5. Wat een stel zeurpieten zijn jullie zeg. Incl het dagblad vh Noorden. Elke dag maar zeuren en jennen. Er gaat geen dag voorbij. Ik merk van heel dichtbij dat door al die meningen en gedraai van de oppositionele politiek het inderdaad een rotzooi is geworden. Hou je hoofd een keer en kijk om je heen. 10000’en schadedossiers. En wat denk je, heel veel Groningers claimen er maar op los terwijl aantoonbaar de meerderheid van de claims van nu nergens op slaan. Die schades die gemeld worden tref je ook aan elders in NL. Heel veel van de Groningers moeten hun buren eens aanspreken en hen doen late n schamen. Graaien graaien graaien. En de goede bloeden hieronder.

  1. Waar haal je deze niet te onderbouwen onzin vandaan? Werk je bij het CVW of de NAM?
   Ik ken een straat in Hoogezand waar een echtpaar van dik in de 70 al 4 jaar bezig is. Het gaat om 13.000 euro schadevergoeding voor herstel van de woning. Volgens de NAM, die zich nergens mee mag bemoeien, is het 5.000 euro. Daar is van hun zijde al zeker 10.000 of meer euro’s besteed aan gestuurde deskundigen en het heeft ze geld gekost voor de contra-expertise, lekker slim.
   Nu gaat de rechter oordelen. In eerste instantie de Arbiter en dan eventueel de rechtbank. Zo hoort het. En ze gaan dat winnen op grond van de feiten, de bewijslast en vergelijkbare zaken.
   Maar dat is niet het belangrijkste. Waarom hebben de overige 100 bewoners in die straat met dezelfde huizen en problemen geen schade geclaimd? Schade die ze wel hebben? Omdat ze de overheid niet vertrouwen en die is ook niet te vertrouwen, zoals al jaren blijkt in Groningen.
   Dat is in die straat onderzocht, dat zijn feiten.
   Ik heb veel onderzoek gedaan, kom uit Groningen, maar woon er niet en kijk er van buiten tegenaan op grond van feiten.
   100.000 panden of meer zijn beschadigd en die schade gaat door. Eenmaal stuk, dan gaat het verder kapot.
   We hebben een wet (BW en Mijnbouwwet) maar daar willen de regering en de Shell zich niet aan houden.
   Als je een mening hebt is dat leuk, maar onderbouw het aantoonbaar met feiten en bagatelliseer niet de angst en ellende van de mensen in Groningen.
   De rechtbank is de enige onafhankelijke weg voor de Groningers, maar die wil Wiebes samen met Shell blokkeren.

   1. Dank je, Meander! Ik schrik me werkelijk suf van zo een uit de lucht gegrepen en kwetsende reactie! Ga je zelf even diep schamen, Mo! Schade die aantoonbaar niet door de aardbevingen komt? Toon maar aan dan!

   2. Ach ja. We doen ons best om te informeren, maar Mo heeft eenmalig gereageerd en vindt de reacties die ze krijgt misschien niet fijn, of heeft er geen gefundeerd antwoord op.

 6. Moet bijna huilen van het lachen om de opmerking van Mo: toont m.i. duidelijk aan dat hij/zij niet weet waar hij/zij over kletst… vraag me af of hij wel eens in het gebied geweest is… En ach, ik kan ook nog wel een ‘leuk’ geval noemen: schade na 4 jaar en vele deskundigen, waaronder arbiter uit Z-Nederland en W-Nederland afgemaakt op € 1500; indirecte kosten bijna € 10000… Indirect gevolg ook: stress en bijna apatisch geworden.

  1. En het gaat nog erger worden, Jaap.
   De vraag aan Mo is nog niet beantwoord. Is Mo iemand die zomaar wat roep, of is het iemand die een relatie heeft met de schadeveroorzakers en denkt op deze manier te moeten reageren.

Geef een reactie