Archief van
Dag: 27 januari 2023

In de maat van het ritme

In de maat van het ritme

voelbare vibratieslage tonendreunenhet hartverdovengehoorritme masseertspierenbenenarmenhoofdschoudersrugheupenvoetenzelfswaar geenspieren zijnworden zeonvermijdelijkwakker geschudwakkerzo wakkerdat hersencellenbeginnen te swingenzingenspringendansenvan plezieruit protestin onwetendheidgedreventot waanzinnigealles doordringendeeuforieals massamassaalmassief hallucinerend hobbeltop gebonken gebromdonderende tonenecht dansennee dat nietof zeldzaamof misschienof tocher zijnsamenmet elkaarmeedoenzonder waaromzonder vragenopzwependeoneindige ontspanningin de maatvan het ritme ‘In de maat van het ritme’: © Folkert Buiter; 23 januari 2023 Beeld: een bewerking van een foto van internet. Meer gedichten van Folkert Buiter? Klik HIER.