Colofon

Colofon

Meander is een irrationele, existentialistische schrijver, die als een grillige rivier door het leven beweegt, bochten van meer dan 180 graden beschrijft, aan de ene oever iets wegslijt om aan de andere oever weer iets af te zetten en zo al doende op velerlei manieren een onbeperkte diversiteit aan onderwerpen aanschouwt, beschouwt en absorbeert om ze vervolgens naar eigen inzicht op originele wijze weer te geven, zoals een onvoorspelbare, eigenzinnige Meander betaamt.

Meander is beschikbaar om in opdracht te schrijven en te redigeren.
Het schrijven van uw levensverhaal, of verhalen uit uw leven.
Het schrijven en/of redigeren van teksten voor artikelen, advertenties, rapporten en presentaties.
Tarieven vanaf 20 euro per uur.
Voor meer informatie, of een afspraak, mail naar: voor@meanderblog.nl

Meander streeft er naar eens in de twee dagen te publiceren. Een korte column, of een gedicht en met enige regelmatig een kort verhaal. Te lezen bij het ontbijt, ’s avonds op de bank, of voor het slapen gaan. Om even de gedachten verzetten, de dromen op gang te brengen en een glimlach aan de lezer te ontlokken.

Op alle geschreven stukken berust het copyright bij Meanderblog te Almere.
Publicatie van een stuk, of delen daaruit, voor commerciële, of politieke doeleinden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming door Meanderblog. Onder schriftelijke toestemming wordt ook verstaan bevestiging per email.

De link naar een pagina van Meander mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. De voorwaarde voor de plaatsing van de link is, dat de lezer dan terecht komt op de pagina van Meander (www.meanderblog.nl). Voorwaarde blijft verder dat het niet commercieel en niet politiek wordt gebruikt.
Relaties die vaker plaatsen, worden vermeld met een link, onder het kopje relaties. Vriendelijk verzoek om te melden dat een link geplaatst is, door te een bericht aan voor@meanderblog.nl of via Facebook.

Voor informatie en vragen kunt u mailen naar voor@meanderblog.nl.

JEDEGO Media ondersteunt Meander met advies over grafisch ontwerp, sociale media en algemene onderwerpen.

De site is gemaakt en wordt beheerd met WordPress.