Archief van
Categorie: Hart en Ziel

Gedichten waarin hart en ziel centraal staan

Dromend in werkelijkheid

Dromend in werkelijkheid

Goedemorgen, Roos

 

Dromend verlieten we                                                 

hetgeen niet telt                                  


Dromend leven we

in wat geldt                                                           


Dromend voelt zelf                                            

de andere zelf                                                   


Dromend lieft de een                                            

de andere elf                                                


Dromend verbonden                                       

in vertweezelviging                                                 


Dromend op ontdekkingsreis                                    

naar oneindige eeuwigheid                                      


Dromend in binaire dialectiek

begrijpen in altijd

 

Meander

 

Voor meer gedichten van Meander over Hart & Ziel, klik HIER.

Waarom Begrijpen

Waarom Begrijpen

Begrijpen
Willen weten
Doorgronden
van ongekend                                    

Waarom
Waarom?
Waarom!
Waarom bestaan wij?

Waarom leven wij?
Waarom voelen wij?

Waarom begrijpen we niet
…….alles?                                           

Willen weten
Geloven dat weten bestaat
Weten als virtuele waarheid
als gekend feit, doch
wellicht slechts een illusie,

een projectie
Moeten we weten?
Kunnen alle vragen
worden beantwoord?

Is dat nodig?                                        

Is er een waarom?
Is er geen waarom?
Moet er een waarom zijn?
Waarom waarom?

Begrijp je?

 

Meander

 

Waarom; Op zoek naar wat ons werkelijk drijft. Een boek van Victor Lamme. Voor meer informatie, klik HIER.

Onvoorstelbaar

Onvoorstelbaar

Ineens was je daar

al was je er al lang

Ineens was je mij

en was ik jou

werden we bang


De hemel brak

Angst om samenzijn

Inzicht in verdriet

Inzicht in oude pijn

Het kon toch niet zijn?


Even was er niets

Even was het stil

Onmogelijk dachten wij

maar

weerbarstig was de wil


Onvoorstelbaar leek de liefde

Onvoorstelbaar was niet waar

Wat ooit was

kan niet verbreken

Wij zijn onszelf en elkaar

 

 

Meander

 

Voor meer gedichten over Hart & Ziel, klik HIER.

Jij bij haar en zij bij jou

Jij bij haar en zij bij jou

De wekker wacht                                 

terwijl de tijd ontwaakt                           

Luttele minuten                         

tot de stilte staakt                         


Een koude rilling                             

voorspelt een lange dag                           

Kus van jouw lief                            

verwarmt je, met een lach                       


Nog even niet                    

Nog even bij elkaar

De tijd vertraagt

Zij bij jou en jij bij haar                                 


Ongeduldig is de dag

Liefde wil niet wachten

Liefde vierentwintig uur

en niet alleen de nachten


De wekker weer gezet

waarna de tijd verliest

Zij bij jou en jij bij haar

want de liefde kiest                                  


Verloren in elkaar

Verloren voor altijd

Als tijd niet meer telt

en zelfs de dood niet scheidt                               


Onverklaarbaar wonder

Tijdloos, ik hou van jou

Hartstochtelijke liefde

Jij bij haar en zij bij jou                      

 

 

Meander

 

Een gedicht over liefde. Ongeduldig, tijdloos, eeuwig, altijd en onbeschrijfelijk.
Is het gedicht een wens, een werkelijkheid? Is het een droom, want zonder tijd? Vul het in zoals het jou bekomt. Lees het meermaals op verschillende manieren. Lees het met de ogen van een ander. Lees en voel, want oprechte liefde is een wonder. Lees het voor aan jouw lief en vraag jouw lief om het aan jou voor te lezen.
Waar “zij” staat, kun je ook “hij” lezen en waar “haar” staat, kun je ook “hem” lezen, want dit gedicht is voor iedereen.

Deel de link naar dit gedicht, verspreidt het zoveel mogelijk, omdat het uiteindelijk over meer liefde gaat dan alleen die tussen twee mensen.

Dit gedicht draagt Meander op aan allen die de liefde van hun hart en ziel willen geven en willen delen, zonder afgunst, zonder jaloezie.

Voor meer liefdevolle gedichten van Meander uit, over en voor Hart & Ziel, klik HIER.

 

ZeeSpiegel

ZeeSpiegel

De foto van Zeespiegel is gemaakt op Texel door Jan Koopmans

 

Finale zon                                    

verschuilt                                     


Tere regen                                  

veegt de verte                              


Apodictisch                                          

etaleert de kust                                      

een volmaakte                                  

congruentie                                 

als quasi illusie                                


Summum                            

van antoniemen                              

door evidente                                   

complementen            


Spiegelingen

in berustend water

van geluwde zee

openbaren 

bezielde reflectie

 

Meander

 

 

Zeespiegel is een gedicht voor de bundel: “Kus van de Zee.”
Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER.

 

Meer mooie foto’s en teksten? Kijk op De Zee Kust Texel.

De Zee Kust is een verzameling facebookpagina’s en twitter-accounts van De Zee Kust. Voor iedere kustplaats een pagina.
De invalshoek is liefde voor de zee en de kust. Foto’s, verhalen, schilderijen, gedichten en mooie aanbiedingen. Zie ook www.dezeekust.com

Allerliefste

Allerliefste

Kom hartendief  
pak mijn hand
dan breng ik je naar een land
waar groen glooiend tapijt geleidt
er een plek is, zonder vragen, zonder willen
die onze geest simpelweg doet verstillen                                                                        

Kom hartendief
pak mijn hand
dan breng ik je naar een land
waar wolken de hemel bevolken
ik in jouw armen kan schuilen
angst voor zekerheid mag verruilen                                                                   

Kom hartendief
pak mijn hand
dan breng ik je naar een land

waar verre gezichten onze harten verlichten
wij samen zacht kloppend vibreren
tussen liefde, lust en begeren

 

Door Rita van Loon

 

Rita van Loon plaatst haar gedichten, zoals “Allerliefste” op Dichterbij Dichten.

Voor Rita van Loons eigen Facebookpagina, klik HIER.

Bladgouden spiegelingen

Bladgouden spiegelingen

Het beeld van “Spiegelingen” is een deel van een foto van Marijke Abbink

 

Rimpelingen van                                                                

stervend Goud                                                                            

Bladerlovend                                                        

Seizoenen oud                              


Kleuren vloeien                                   

in- en uiteen                                  

Gouden golven                                 

brengen bijeen                                 


Gouden bladeren                               

spiegelen zich in                               

zuivere spiegel                               

naar nieuw begin

 

Meander

Spiegelingen, een woord met ontelbare betekenissen en interpretaties. Als begrip en toepassing begrijpelijk onvatbaar en continue veranderend tussen exact en diffuus.

Steeds weer herontdekt de mens zichzelf in patronen die gelijk een seizoen zijn. Steeds weer herkent de mens zich in de cyclus van de natuur. Niet als natuur, maat als wezen, als zijn en als ontwikkelende ziel.

Foto van Marijke Abbink van het Creatiefkleurenarchief.nl.

Haat?

Haat?

Wraak                 

Sla raak                       

Verniel                   

Vernietig                      


Waar?                  

Niet waar?                 

Dan maar                 

gewenst waar                          


Zinloos v
erhard                          

Verteerd                 

Verwoest                    

het Hart                            


Liefde                    

als Antwoord                  

Liefde                    

het Antwoord                           

Liefde                            

 Haat                                      

 

Meander                                                

 

 Meer gedichten uit en over Hart & Ziel? Klik HIER.

 

Verlaten

Verlaten

Storm                                     

Raast                          

Wreed                       


Bandeloze                          

Golven                       

Vreten                    

Duinen                                


Striemende                                 

Wind                        

Schuurt                           

Stranden                        

Leeg                         


Verlaten

Zucht                                  

De kust

Verlaten                  

Verlost                 

Rust

 

Meander

Voor meer gedichten over Zee, Kust en Strand, klik HIER.

Verlaten, is een gedicht waarin de natuur wordt verbeeld, zoals we die regelmatig aan de kust ervaren. Het is tevens een metafoor voor het leven van de mens. De mens, dwarrelend in een voortdurend onrustige omgeving, verlangend naar stilte, rust, zelf zijn. De mens die kiest voor verloslaten en zo tot krachtige rust komt.
Door de omgeving te verloslaten, terwijl die om je heen blijft razen, ontstaat innerlijke rust en van daaruit kracht en inspiratie. Zee, Strand en Duin als totaliteit, is een omgeving waarin de mens zich kan hervinden, omdat de natuur daar een spiegel van de ziel kan zijn.

 

IJzige Kracht

IJzige Kracht

kabbelende beken                                      

verbreden                                           

transformeren                                             

in stroomversnellingen                                          

sneller                                                    

luider

meer

groter

sterker                         

tot de waterval

waar tijd en beweging

energie en geluid

verstillen

in ijzige rust

van één tijdelijk, tijdloos moment

opdat binding

kracht verzamelt

 

Meander

 

Meer gedichten van Meander? Klik HIER. 

Nog een ijzige verwoording? Klik HIER.

Gedichten van Meander hebben als thema vaak de natuur. De natuur die het leven van de mens spiegelt, verbeeldt en die mens zichzelf laat ervaren. Lees de gedichten meermaals met verschillende intonatie en in een verschillend ritme. Plaats denkbeeldige leestekens op verschillende plaatsen en ontdek het geheim van een meervoudige tekst. Sommige woorden kunne twee maal worden gelezen. Als het einde van een zin, als het begin van een zin, of als de overgang van het ene naar het andere gevoel.

 

Zilveren Zee

Zilveren Zee

Zon                         

Zee                     

Samen                        

Zilver                    


Samen                         

Schitteren                         

Tegemoet                         


Samen                         

Zeggen                             

Het is goed

 

Meander

 

 

Silver Sea

Silver Sea

Sun                       

Sea                    

So                       

Silver                    

Shining                       

Glittering                         

Loving                               

Could                          

Bless                          

Saying                             

Feeling                              

Good                              

 

Meander

Zelf

Zelf

Ik                                          

Was Ik                              

Toen Ik                                 

Ben Geboren                             


Ik                                

Werd Iets                           

Toen Ik                                 

Ben Verloren                                        


Schijnbaar                                  

Levend iets                                                                         

Afwezig Iets                                

Was                             

Lange Tijd                                


Geworsteld                            

Gevochten

In Mij                                

Waar                              

Zelf Bevrijd                                


Vond                                  

Dankbaar                        

De Weg                             

Uit Palet van Pijn


Ik                           

Ben                    

Zelf               

Zal Eeuwig Zijn

 

Meander

Zelf

Aquarel: Wilma Bouman

Voor meer gedichten over Hart & Ziel, klik HIER.

Beer is niet meer

Beer is niet meer

Aquarel “Beer” door Wilma Bouman


Beer kijkt toe                               

met gebroken ogen                              
zittend op een plank                             
naar links gebogen                       


Zijn alter ego                           

ligt zo stil                                         
Beer weet                   
dat hij niet meer wil                   


Het is voorbij              

Het volle leven                     
met liefde                  
aan elkaar gegeven

Beer

Verbonden vanaf
het eerste moment                      
Elkander                     
levenslang gekend


Zijn wezen zal
de weg nu gaan
Overgang
van beider bestaan                  


Samen                      

naar andere tijden                    
Het is de dood                     
die zij bevrijden                   


Stervend                     

leggen ze zich neer                           
Een ieder voelt                    
Beer is niet meer                         

 

Meander

 

Dankjewel, Wilma Bouman, voor het prachtige aquarel van deze lieve, oude knuffelbeer. Het geleefde leven weergegeven tot in het kleinste detail. Liefdevol en passend bij dit gedicht.

 

Voor meer gedichten over “Hart en Ziel” van Meander, klik HIER.                           

 

De waarde van een knuffel wordt vaak onderschat. Het is de binding met toen. Een schat aan herinneringen gebonden aan en in een kleine of grotere knuffel, meestal een knuffelbeer.

Oorsprong en nut van de knuffelbeer.

Sarah

Sarah

 
Zij kijkt voorbij                               

Kijkt zo ver                       

Is zij hier                                    

Of al lang waar                              

Haar eigen ster                                                    


Volle lippen                              

Gesloten kracht                          

Zelfverzekerd                                

Verholen zijn                           

Geheime pracht                        


Een glimlach                     

Lonkt verborgen                    

Peilloze diepte                   

In haar ogen                  

Wetend, Morgen                      


Sarah kent                     

Sarah weet                          

Nu en later                      

Leeft ontwust                      

Is gereed                                         

 

Meander

Ontwust, een verwoording van bewust onbewust.


Met dank aan Sarah (wijs meisje en model) en Marijke (kunstenares en lerares schilderen)

Narcis en Roos

Narcis en Roos

Narcis                               
Knallend Geel                         
Sterk en Eigen                              

Steeds weer                        
Steeds meer                           
Om te krijgen                             


Roos
Donker Rood                               
Die jou kent                                  

Echte Bloem
van Liefde
Die jij bent                                 


Narcis
Verleidt gekund
De drager                                    

Roos
Verborgen Zelf
Bloeit vager


Houdt Narcis
Licht
Van Liefde weg?

Of is Witte Roos
Jouw Kracht
Jouw Weg?


 

 

Meander

Narcis en Roos is een gedicht dat je vraagt om steeds weer in je eigen spiegel te kijken. Dag in dag uit, keer op keer.

 

Klik hier voor meer Gedichten over Hart en Ziel. 

 

 

 

 

 

 

Thuis

Thuis

Detail van het schilderij van Sonja Brussen

 

Om te verglijden                                       
Liep hij naar de rand                                  
Niet met zijn beiden
Er was geen hand                                


Het bos was kleurrijk stil
Wonderschoon en half gekleed
Een woud dat berustend
Naar de wijze winter gleed                                


Hij proefde stap na stap
Voelde iedere kleur
Ademde diep in
Voor ’t zien van elke geur                              


Verloren raakte hij
In streken van penseel
Na een roerig leven
Vervaagd in blauw en geel                           


Glimlachend pakkend
De zo gemiste hand
Hij keerde niet meer om
Thuis in zijn nieuwe land

 

 

“Forest Fun” door Sonja Brussen

thuis

 

 

Meander

 

Meer informatie over Sonja Brussen, Plein Air Impressionist? Klik HIER.

 

 

De Zee Kust

De Zee Kust

Vochtige lippen van de zee                    

Beroeren je gemoed                            

Geboren in oceanen                       

Gepassioneerde groet                       


Hand van onstuimige wind                     

Woelend door je haren                   

Masserend, jagend zand                        

Tomeloos ervaren                    

Op banken beukende branding                   

Brengen het bedaren                       


De zee omarmt bezield                         

De kern van jouw bestaan                    

Deinende bescherming                      

Waarin je kunt laten gaan                    

Verstrengeld met de kust                

Hartstochtelijk samengaan                         


Tijdloos vrijend met de zee                        

Komt iedereen tot rust                     

Een ieder die beseft                       

Dat de zee je kust                            

 

Meander

 

Voor meer informatie over websites en Facebookpagina’s “De Zee Kust”, klik HIER.

VOOR en VAN DE LIEFHEBBER

De activiteiten op internet zijn sociaal mediaal. Ze willen graag delen. En kunnen dat op 50 FB pagina’s en via 50 Twitteraccounts. Dus landelijk en regionaal…
Ben jij een schrijver, blogger, dichter of ben jij een fotograaf die zijn emotie wil delen over en aan ‘De Zee Kust‘?
Neem contact op  

Het is een sociaalmediaal project, waar veel bezoekers zijn. Op de website en in de sociale mediakanalen. Dit maakt het interessant voor bedrijven die actief zijn aan de zeekust. Ben jij een ondernemer aan ‘De ZeeKust‘? Ze hebben advertentieruimte, social media en bloggers. Benieuwd naar de mogelijkheden of het sponsorpakket komen presenteren..? Bel nu! via de homepagina.

Facebook, klik HIER.

Twitter, klik HIER.

Meander zal een gedichtenbundel schrijven en/of samenstellen over wat de zee en de kust betekenen, brengen, doet voelen en ervaren.
De Waddeneilanden, de kustplaatsen, de vissersschepen, de kitesurfers, de surfers, de redders, de duinen en de liefde zijn thema’s die niet zullen ontbreken.
Wie kent en voelt niet die eeuwige aantrekkingskracht van de kust, de eilanden, het onstuimige water en de harde, afwisselende, schitterende natuur?
Waar

Waar

Zielen die elkaar beroeren                                 

Zielen in ontdekkingsdans                          

Balancerend langs contouren                                

Zielen in zichzelf althans                                            


Zoekend naar het onbekende                                      

Behoedzaam op de tast                                     

Nieuwsgierig naar het ongekende                                  

Zuiver, om wat is gekrast                          


Overstromend beider ziel                                 

In de maalstroom naar elkaar                                 

Liefde, sterk en toch fragiel                                     

Zielen worden samen waar                                                             

 

Meander

Een gedicht over de ware ontmoeting van twee zielen. Tot elkaar aangetrokken door zichzelf, al zolang als ze waren.
Aan het begin van een nieuwe weg, iedere dag. Zeker en onzeker, voorzichtig en gedurfd. Nieuwsgierig en dansend, altijd maar dansend op het ritme van het gevoel, onderwijl alle sluiers afwerpend, omdat de ontmoeting nooit is uitgegroeid.

Klik voor meer gedichten van Meander op: www.meanderblog.nl/catergory/gedichten

“Waar” is een van de gedichten in een reeks over het ware zijn. Het binnenste van de mens dat niet in de mens zit, of in de mensheid, maar er is. Diepste gevoelens en bewegingen van het zijn en worden. Wat we zijn, groeit altijd verder ongeacht of het slechts dit ene leven is, of dat het meer is op andere momenten en tijden, voorzover dat begrip moment en tijd een relevant toepasbaar begrip is.

Vrij spel

Vrij spel

Slenterend                        
Over ’t brede strand                         
Handen                               
Meer dan hand in hand                       


Zoenen                           

Zoenend even staan                      
Lachend                           
Schouwen z’ elkaar aan              


Kijken
Kijkend naar elkaar
Handen
Kroelend door zijn haar                


Klimmen
Klimmend op het duin
Gevonden
In elkaars fortuin                      


Minnen
Als één hechte cel
Spelend
Liefdes vrije spel

 

Meander

 

Vrij Spel. Een gedicht over volledige overgave en versmelting van geest, ziel en lichaam. Een ervaring in en met de natuur, verloren in geluk zonder te verliezen.          

 

 

Intens

Intens

Dolen in                           

Levenslang                        

Draaiend kompas                         


Onafgebroken                      

Zonder herhaling                     

Ontdekken                          


Ervaringen                         

In structuur                        

In chaos                          


Ravijnen                        

Randen                         

Gevonden                      


Uit Niets                                       

Leegte                          

Vrije vlucht                         

 Intensiteit

Markus Blommers heb ik leren kennen aan de Universiteit van Amsterdam. We bleken dezelfde middelbare school in Stadskanaal te hebben bezocht, maar niet tegelijkertijd. Na enkele jaren studeren vertrok hij naar elders. Onlangs ontmoeten wij elkaar op Facebook en later in Groningen. Hij schreef tijdens zijn tienerjaren gedichten en liedjes, maar heeft het daar bij gelaten. Het doet mij genoegen om een van zijn nieuwe gedichten hier te mogen presenteren. “Intens” is gebaseerd op zijn werk als personal coach. Hij kan er naar eigen zeggen wel een paar bundels over vol schrijven.

Het gedicht Intens verbeeldt de combinatie van macht en onmacht, verbonden in gedreven personen, die zelden rust vinden en altijd op zoek zijn naar verandering, het nieuwe, het risico. Een weg die op vele manieren kan verlopen en aflopen.
Zelfs het einde van “Intens” heeft vele betekenissen en mogelijkheden, vooral vanuit de kennis en ervaring van een personal coach. Goed en slecht zijn onafscheidelijk, ondanks dat ze niet echt bestaan.

Zand tussen je tenen

Zand tussen je tenen

Nat zand
perst zich tussen je tenen,                                 

terwijl je samen alleen loopt                                       
langs de rand
van strand en water                    

Laag water overwonnen
Onstuitbaar opkomende vloed
Stuwende wind van dagen
Stijgend waterpeil
Deining die golven
tot genotvolle hoogte brengt                            

Harde wind
zweept de branding op                                  
Schuimkoppen denderen
over elkaar heen
Aritmisch geraas van water,
zijn meerdere erkennend                           
in zandbanken
en strand                            

Gesloten ogen
proberen te balanceren
op verschuivende grens
van droog en nat,
van vast en vloeibaar,
van zeker en niet weten

Geschonken vrede
en liefde,

die kansen krijgen
door onaantastbare macht,
kracht van raakbare natuur,
brengen ontwende rust,
met de prijs
van duidelijkheid

Nat zand
perst zich tussen je tenen,

terwijl je alleen samen loopt
langs de grens,              
die niet bestaat

 

Meander

“Zand Tussen Je Tenen”, geïnspireerd door zomaar gegeven gedachten en liefde.
5 augustus 2017

In de regen

In de regen

 

In de regen

 

Hij liep

 

In de regen

 

Mee

 

In de regen

 

En tegen

 

Hij liep

 

In de regen

 

Keerde om

 

Na jaren

 

In de regen

 

Terug    

 

In de regen

 

Liep hij

 

De regen

 

Die hij was

 

De regen

 

Zijn waarde

 

Zijn meester

 

Hij liep

 

In de regen

 

Logo Meander

Gedichten over regen.

Een regenachtig gedicht waar velen zich hopelijk in kunnen vinden. Een metafoor voor ervaringen, ontmoetingen met jezelf en het bewaren van het goede.
Probeer het te lezen zoals het bedoeld is, paradoxaal in een cadans van ongelijkmatige regen. Lees het wellicht op verschillende manieren, want de lezer bepaalt de aanzet, de pauzes en de toon, opdat de lezer het zich letterlijk en figuurlijk eigen maakt.

Reacties en andere gedichten, worden op prijs gesteld. Wat is het element in de natuur dat u beweegt, raakt, ja zelfs meeneemt?

 

Je bent er niet

Je bent er niet

 

Zag je zitten                     

 

Je was er niet                                          

 

Hoorde je stem                                         

 

Je was er niet                                 

 

Voel nog jou                                            

 

Je bent er niet                                     

 

Waar was je?                              

 

Waar ben je?                                  

 

Waar ga je?                                       

 

Je bent er niet                                    

 

meander

Kom Maar

Kom Maar

 

Kom maar                            

 

’t is klaar

 

Niet meer                           

 

Nooit meer                        

 

Toe dan                               

 

Glimlachend                             

 

Kijkend                              

 

Begrijpend                         

 

Wenkend                            

 

Kom maar                             

 

Logo Meander

Over de liefde en het begrip van mijn moeder.
Alleen zij wijst mij de weg naar een volgend brokje leven.